प्रवीण लेंडवे हांच्या चित्रांचेंबांबोळकार गॅलरींत प्रदर्शन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
फोडेंः प्रवीण लेंडवे हांच्या चित्रांचें प्रदर्शन फोंड्यांतले बांबोळकार आर्ट गॅलरींत भरयलां. कर्नाटक राज्य पुरस्कार फावो जाल्ल्या भीमेशप्पा कबबेर हांचे हस्तुकीं तांचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार श्रीधर कामत बांबोळकार हाजीर आशिल्ले. 29 एप्रील तें 2 मे मेरेन हें प्रदर्शन आसतलें.
गोंयचे भुंयेंतल्या जायत्या कलाकारांनी संवसारांत नामना मेळयल्या, प्रवीण लेंडवे हांणी रंगकामाच्या माध्यमांतल्या तरेकवार चित्रांनी आपले विचार मांडल्यात अशें दिलेश हजारे हांणी सांगलें. कर्नाटकांतल्या प्रवीण लेंडवे हांणी अंत्रूज म्हालांत आपल्या चित्रांचें प्रदर्शन भरयल्ल्यान तरणाट्या कलाकारांक तें पळोवपाची  संद मेळ्ळ्या अशें तांणी सांगलें.
लेंडवे हांच्या वेगवेगळ्या रंगांतल्यान चित्रां मदीं पळयल्यांक विचार करपाक तांक आसा. रंगकामाच्या माध्यमांतल्यान समाजाचे आनी सैमाचे प्रश्न लोकां मेरेन पावोवपाचें म्हत्वाचें काम जायते कलाकार करतात अशें श्रीधर कामत बांबोळकार हांणी सांगलें.