प्रभावी सादरीकरणा खातीर कलाकारांनी परिश्रम करचेः  तुळशीदास नावेलकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः प्रभावी सादरीकरणा खातीर कलाकारांनी आपली कला परिश्रम घेवन सादर करपाक जाय असें पं. तुळशीदास नावेलकार हाणी सांगलें. केरी विजयदुर्गा देवस्थान आनी विजयदुर्गा सांस्कृतीक मंडळान कला आनी संस्कृती खात्याच्या पालवान आयोजीत केल्ल्या 6व्या स्वरवर्षांव संगीत संमेलनाच्या उक्तावण सत्रांत ते उलयताले. तांचे हस्तुकीं संमेलनाचे दिवली पेटोवन उक्तावण जालें.
रियाजांत सातत्य राखले भगर कला सादरीकरण शक्य ना. कलाकार हुशास आसात मात सातत्य नाशिल्ल्यान तांची कला अपूर्ण दिसपाक लागता अशें नावेलकारान सांगलें. मंडळाचो अध्यक्ष सुभाष जाण हांणी सगल्यांक येवकार दिलो. देवस्थानाचो अध्यक्ष डॉ संतोष देसाय हांणी कलाकारांक परबीं भेटयलीं. मनोज आमशेकार, मनोहर देसाय हांची ह्या वेळार भाशणा जालीं. मृगना सावयकारान सोयऱ्यांची वळख करून दिली. कृतिका जाण हिणे सूत्रसंचालन केलें.
पयल्या संगीत सत्रांत हृषीकेश ढवळीकाराचें गायन, देवांग देसाय आनी अनंत आमशेकार हांचे तबला वादन आनी विश्वजीत मेस्त्री हांची गायनाची मैफल जाली. साजेंच्या दुसऱ्या सत्रांत
पहिल्या सत्रात
हृषीकेश ढवळीकर (गायन)
देवांग देसाई आणिअनंत आमशेकर (तबला वादन) आणि विश्वजीत मेस्त्री (गायन) यांच्या मैफीली झाल्या. संध्या. ४.०० ते ८.०० ह्या दुसऱ्या सत्रात स्वरस्वप्न (व्हायोलीन वृंद) कलाकार – मनस्वी रुईकर, पार्थ कुराडे, वेधा पोळ, सिध्दी देशपांडे, आशिष बेहरे, अशितोष नायक, श्रेयस अभ्यंकर उपरांत साक्षी देसाय (गायन) आनी निनाद दैठणकर- पुणे हांचे संतूरवादन जालें. हृषीकेश फडके, सतीश हेगडे, अनय घाटे, शशांक उपाध्ये, महेश धामस्कार, मनोज देशमुख, भागवत चव्हाण, अपूर्व गोखले हांणी साथसंगत केली. निवेदन  नेहा उपाध्ये हिणे केलें.