प्रदेश भाजपाचें लक्ष्य केंद्रीय येवजण्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत 100 टक्के अंमलबजावणी करपाचो मुख्यमंत्र्यांचो निश्चेव


पणजी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्रांतल्या भाजप सरकाराक आठ वर्सां पुराय जाल्ल्याचे निमतान प्रदेश भाजपान गोंयांतल्या विवीध वाठारांत आयोजीत केल्ल्या सेवा, सुशासन आनी गरीब कल्याण संमेलनांनी केंद्राच्या येवजण्यांची गोंयांत शंबर टक्के अंमलबजावणी करपाचें लक्ष्य दवरलां.
शेनवारा ताळगांव, पर्वरे आनी मांद्र्यां जाल्ल्या संमेलनांत उलयतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी गोंयांतल्या 100 टक्के लोकां मेरेन केंद्राच्यो येवजण्यो पावोवन सर्वसामान्यांची सर्वांगी उदरगत करतले, अशी हमी दिली. फाटलीं जायतीं वर्सा केंद्र आनी राज्याच्यो येवजण्यो फायलींनी आडखळून उरिल्ल्यो. पूण केंद्रांत आनी गोंयांत भाजपाचें सरकार आयलें उपरांत ह्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपाक सुरवात जाली. सगल्याच पांवड्यार भारतियांक अर्थीक, मानसीक आदार दिवपा खातीर प्रधानमंत्री मोदी हांणी जायत्यो लोकांच्या कल्याणाच्यो येवजण्यो सुरू केल्यात. तातूंतल्यो जायत्यो येवजण्यो गोंय सरकारान फाटल्या कांय वर्सांत नागरिकां मेरेन पावयल्यात. ताचो जायत्या जाणांक फायदो जाला, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी ताळगांव संमेलनांत सांगलें.
प्रधानमंत्री मोदी हांणी नागरिकांच्या कुटुंबियांचो फुडार मतींत घेवन विवीध प्रकाराच्यो विमो येवजण्यो सुरू केल्यात. सगल्यांक घर मेळचें हे खातीर अटल आसरो, प्रधानमंत्री आवास हे सारक्यो येवजण्यो सुरू

केल्यात. ल्हान वेवसायिकांक वेपार वाडी खातीर रीण मेळचें हे खातीर तांकां उद्देग आधार कार्ड दिवपाक सुरवात केल्या. ई-श्रम, कृशी कार्ड दिवन सर्वसामान्य लोक आनी शेतकारांकूय भाजप सरकारान आदार दिला. गोंयांतल्या शंबर टक्के लोकांनी केंद्राच्या ह्या सगल्या येवजण्यांचो लाव घेवन स्वताची उदरगत करची, अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां.
मांद्रेंत परतून कमळूच फुलतलें
विधानसभा वेंचणुकेंत मांद्रेंत भाजपाक अपेस आयलें. पूण वेंचणुके पयलीं युती खातीर न्हयकार दिल्ल्या मगोन वेंचणूक निकाला उपरांत केंद्रीय भाजप फुडाऱ्यांच्या सांगण्या प्रमाण भाजपा कडेन युती केल्या. मांद्रेंत सध्या मगोचो आमदार आसा. पूण फुडले वेंचणुकेंत मांद्रेंत ‘कमळ’ फुलतलें, असो ठाम विस्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला.