प्रत्येक बायलेक आनी घराक स्वयंरोजगार दिवप होच हेत

सुर्ला हांगा आत्मनिर्भर कार्यशाळेचें उक्तावण करतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी हेर. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री : सुर्ला आत्मनिर्भर येवजण्यांचो जालो शुभारंभ

दिवचल: स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत 2.0 हो केंद्र सरकाराचो दुसरो टप्पो. पयल्या टप्प्यांत सगळ्या नागरिकांक मुळाव्यो सुविधायो आनी येवजण्यो दिवपाक सरकार येसस्वी जालां. आतां दुसर्‍या टप्प्यांत सरकार बायलांक स्वयंरोजगार उपलब्ध करून दिवपाचो यत्न करतां. ताका लागून प्रत्येक घर आनी बायलेन फुडाकार घेवप गरजेचें. हें सपन पुराय करपी गोंय हें पयलें राज्य आसचें होच आपलो हेत आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. 

थॉमस सेवा फावंडेशन आनी ग्रीन व्हेव अ‍ॅन्वारनमँटल सोल्यूशन्स हांचे वतीन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 खाला सुर्ला गांवांत सीड बॉल आनी गायेच्या शेणा पसून ग्रीन दिया करपाचें प्रशीक्षण दिलें. 

ह्या वेळार माचयेर संचालक शैलेश इंगळे, विजय  सक्सेना, सॅवियो राड्रिगीस, उपजिल्होधिकारी  दीपक वायंगणकार, गटविकास अधिकारी श्रीकांत  पेडणेंकार, लक्ष्मीकांत सुर्लीकार, मुख्याध्यापक सर्वेश्वर नायक आनी हेर हाजीर आशिल्ले. 

बायलांक स्वताच्या बळग्यार उबीं करून तांकां रोजगार मेळोवन दिवप, बायलांक अर्थीक नदरेन घटमूट करप होच थॉमस सेवा फावंडेशन आनी ग्रीन व्हेव अ‍ॅन्वारनमँटल सोल्यूशन्स संस्थेचो हेत आसा. कार्यशाळेंत बायलांनी केल्ल्यो वस्तू आमी देश विदेशांत विकपाक शकतात, अशें सावियो रोड्रीगीस हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. 

ह्या वेळार विवीध प्रात्यक्षिकां सादर केलीं. सुत्रसंचालन ज्योती सिनारी हांणी केलें.

जर आमकां आत्मनिर्भ जावपाक जाय जाल्यार नागरिकांनी स्वयंपूर्णतेचे मोहिमेक साथ दिवची. गोंयचीं खूबशीं मंडळां उण्या दरांत अर्थीक भांडवल उपलब्ध केल्ल्यान सगळ्यांत चड नगण्य व्याज दर आनी भरपूर सवलत अश्या स्वरुपाच्यो येवजण्यो आसात. ताचो प्रत्येक कुटुंबान प्रत्येक घरान लाव घेतल्यार हें स्वयंपूर्णतेचें सपन आमी पुराय जातलें, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें.