प्रत्येक घरांत एक तरी तरणाटीं स्वावलंबी जावचीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांखळे जनता दरबारांत मुख्यमंत्र्यान जनतेच्यो समस्या समजून घेतल्यो

दिवचल: म्हज्या सांखळे मतदारसंघा वांगडा राज्यांतल्या प्रत्येक घरांत एक तरी तरणाटीं स्वावलंबी, आत्मनिर्भर जातना तांणी हेरां खातीरूय एक रोजगार निर्मिती करची, हे म्हजें सपन आसा. हे खातीर खूबश्यो येवजण्यो राबयतलों. ताका लागून युवानी पुरायेन सहकार्य करचें. सरकार तुमकां साथ दितलें, अशी खात्री मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. 

साखळे रवींद्र भवनांत शेनवारा सकाळीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या जनता दरबारांत जनतेच्यो समस्या, प्रस्न आयकून घेतले. डॉ. प्रमोद सावंत हे युवा पिळगेक, पालकांक आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोंया विशीं सतत सांगत आसतात. 

डॉ. सावंत हांणी कांय पालक जे नोकरी खातीर भेट घेवन चर्चा करताले तांकां, सरकारी नोकरी होच उद्देश धरूं नाका स्वावलंबी जायात. वेवसाय सुरू करात आनी हेरांक नोकरी दिवपाचें ध्येय बाळगियात, अश्यो सुचवण्यो मुख्यमंत्री करीत आसतात. 

प्रतिनिधींकडेन उलयतना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी, फाटलीं तीन वर्सां जालीं आपणें खूब जागृती केली. विवीध सरकारी अधिकारी कर्मचारी हांणी स्वयंपूर्ण इश्ट जावन केल्लें काम आनी जागृती तोखणाय करपा सारकी आसा. हे खातीर सगळ्यांक संद फावो जाली, अशें तांणी सांगलें. 

आज मेरेन खबर नाशिल्ल्यो कांय येवजण्यो दरेका घरांत पावपाक शकल्यो. येवपी पांच वर्सां आपलो होच ध्यास आसतलो, विंगड विंगड माध्यमांतल्यान युवाशक्तीक मुखेल प्रवाहात हाडून तांकां स्वावलंबी करप आनी तांणीय हेरां खातीर रोजगार निर्माण करप. हे खातर कार्यरत रावतलों, अशें फुडें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 

प्रत्येक बसकेंत तशेंच कार्यावळींचे माचयेवेल्यान आपूण लोकां मेरेन हेंच पावयतां, आयज खूबश्या तरणाट्यांनी स्वयंपूर्ण जावपा वटेन लक्ष दिवपाक सुरवात केल्या. समूह शेती, हरीत आनी धवल क्रांती खातीर जागो उपलब्द करून दिवपा खातीर सरकार मजत करपाक तयार आसा. जमीन खंयच पडींग उरची ना, हाची जतनाय घेतले. युवकांनी फुडाकार घेवन मेहनत तशेंच फुडें येवपाचें धाडस करचें. सरकार पुरायेन तांकां सहकार्य करतलें, असो विस्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो.