प्रतिभासंपन्न ‘नूतन’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तिका ‘बंदिनी’त काम करपाची ऑफर दिली. तिका स्वता बिमल रॉय हाच्या फिल्माक जोडून घेवपाची इत्सा नाशिल्ली म्हूण काम करपाक न्हयकार दिल्लो. उपरांत घोव रजनीश बहलान तिका समजायलें आनी मागीर तिणें हयकार दिलो.

हिंदी अभिनेत्री नूतन हिचो जल्म 4 जून 1936 दिसा मुंबय जालो. तिचो बापूय कुमारसेन समर्थ. आवय शोभना समर्थ. एका तेंपा वयली लोकप्रिय सिनेअभिनेत्री, निर्माती. कुमारसेनूय फामाद निर्माते आशिल्ले. अभिनेत्री तनुजा ही नूतनाची सख्खी भयण जाल्यार काजोल भाची.
नूतनाच्या घोवाचें नांव रजनीश बहल, जो लेफ्टनंट कमांडर आशिल्लो. पुताचें नांव मोहनीश बहल जाणें कांय फिल्मां आनी टिव्ही माळांनीय काम केलां.
नूतनान 1945 वर्सा पिरायेच्या णवव्या वर्सा बाल कलाकार म्हणून ‘नल दमयंतीं’त काम केलें. हो तिचो पयलो सिनेमा. उपरांत 1952 त ‘मिस इंडिया’ पदवी मेळयली. नूतन भुरगेपणांत खूबदां आवय वांगडा शूटिंग पळोवपाक वताली. घरांतल्या फिल्मी वातावरणाक लागून सुरवातेक सावन तिका सिनेमाची आवड निर्माण जाल्ली. आवय शोभना समर्थ हिणें तयार केल्ल्या ‘हमारी बेटी’ ह्या सिनेमांल्यान 1950 वर्सा मुखेल अभिनेत्री म्हणून नूतनान फिल्म कारकीर्द सुरू केली. उपरांत नूतनान ‘नगीना’, ‘हमलोग’, ‘शीशम’, ‘परबत’, ‘अगोश’ ह्या सारक्या जायत्या सिनेमानी काम केलें. 1955 वर्सा तिणें बलराज साहनी वांगडा ‘सीमा’ ह्या सिनेमांत काम केलें. ह्या सिनेमा खातीर तिका बेस्ट अभिनेत्री म्हूण पयलो फिल्मफेयर पुरस्कार फावो जालो.
लग्न जाले उपरांत अभिनेत्रीची कारकीर्द सकयल देंवपाक लागता. पूण नूतनाचें स्टारडम अशें आशिल्लें की लग्न जाले उपरांत लेगीत निर्माते तिका घेवपाक तयार आसताले. ती आपली भुमिका नायकाचे भुमिके इतलीच तोलाची आसा, हाची खात्री करून घेताली. तिणें सिनेमांत साडी न्हेसून साद्या आनी अत्याधुनीक बायलेची भुमिका केल्यात आनी पटकथेचे मागणे प्रमाण बोल्ड भुमिकाय केल्यात. बॉलिवूडांतल्या दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटील आनी शबाना आझमी हांणीय तिका आपली आदर्श मानल्या.
नूतनान दरेका व्हडल्या नट आनी दिग्दर्शका वांगडा काम केलें. राज कपूर हांचे वांगडा तिचो ‘अनारी’ आनी सुनील दत्ता वांगडा ‘सुजाता’ सिनेमा खूब लोकप्रिय जालो नूतन आनी देव आनंद हांची जोडी एका वेळार लोकप्रीय जोडी आशिल्ली. ‘पेइंग गेस्ट’, ‘मंझील’, ‘तेरे घर के समने’ ह्या सारक्या जायत्या हिट फिल्मांनी दोगांयनी एकठांय काम केल्लें. 1958 वर्सा प्रदर्शीत जाल्ल्या “दिल्ली का ठग” ह्या सिनेमांत नूतन पयलेच खेपे स्विमींग सूटांत दिसली. तेन्ना तिच्या रसिकांक धक्को बशिल्लो. हो सिनेमा एस डी नारंग हांणी दिग्दर्शीत केल्लो. नूतना वांगडा अशोक कुमार आनी धर्मेंद्र मुखेल भुमिकेंत आशिल्ले. ह्या सिनेमाच्या शुटींग वेळार नूतन गुरवार आशिल्ली. पूण तिणें गुरवार आसून लेगीत शुटींग केलें.1967 वर्सा आयिल्ल्या ‘मिलन’ ह्या सिनेमा खातीर तिका चवथो फिल्मफेयर पुरस्कार आनी 1978 वर्सातल्या ‘मैं तुलसी तेरे आंगन की’ ह्या सिनेमांक पांचवो पुरस्कार मेळ्ळो.
1985 वर्सा प्रदर्शीत जाल्ल्या ‘मेरी जंग’ ह्या सिनेमातली ‘बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री’ म्हूण तिका सवो फिल्मफेयर पुरस्कार मेळ्ळो. ह्या सिनेमांत नूतना भायर अनिल कपूर आनी मीनाक्षी शेषाद्री मुखेल भुमिकेंत दिसले. 2011 वर्सा भारतीय टपाल सेवेन नूतनाच्या नांवान टपाल तिकेट जारी केल्लें. 1969 वर्सा नूतन आनी संजीव कुमार ‘देवी’ ह्या सिनेमांत एकठांय दिसली. तेन्ना तांच्या दोघांग मदीं मोग चल्ला अशें फिल्मी जगांत बरेंच गाॅसिंपिंग आसतना संजीव आनी नूतन प्रेम प्रकणाची बातमी खबर प्रसार माध्यमांच्या मथळ्यांत आयली. नूतनाचो घोव रजनीश बहल हाका हे विशीं कळ्ळें तेन्ना दोगांय मदीं झगडीं जातालीं. मजगतीं, एक दीस ‘देवी’ सिनेमाच्या सेटांचेर नूतन एक नेमाळें वाचतालें. तातूंत ह्या प्रकरणाची खबर छापिल्ली. ही खबर पळोवन नूतनाक इतलो राग आयलो की तिणें फिल्माच्याच सेटांचेर संजीव कुमाराचेर थापट मारलें. तेन्ना नूतनांन हें घोवाच्या सांगण्या वयल्यान केलें अशें म्हण्टाले.
नूतनाचो पयलो सिनेमा ‘हमारी बेटी’ आवयन निर्माण केल्लो. पूण एक काळ आयलो की नूतनाचे आवय कडेन मतभेद जावपाक लागलें. कुटुंबीक वादाक लागून नूतनान आवयन निधीचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप करुन न्यायालयांत ओडून हाडली. हे विशीं उलयतना नूतनान मुलाखतींत सांगिल्लें की – “हो निर्णय घेवप म्हजे खातीर खूब कठीण जालें. लोक कितें म्हणटले असो प्रस्न म्हाका दिसतालो? एक धूव आपलेच आवयक कोर्टांत कशी व्हरता? हें सगलें सोंसप म्हजे खातीर सोंपें नाशिल्लें.” हो कुटुंबीक वाद जायतीं वर्सां चालूच आशिल्लो आनी ह्या काळांत नूतनान आवय आनी भयणी ह्या दोगांय कडेन केन्नाच उलयनाशिल्ली . पूण जायत्या वर्सां उपरांत हो वाद सुटावो जालो आनी आवय- धूव परत एक फावट एक जालीं. मात तांचो संबंद चड काळ तिगलो ना. कारण 1990 वर्सा नूतनाक कॅन्सर जाल्ल्याचें कळ्ळें आनी 1991 वर्सा पिरायेच्या 55 ​​व्या वर्सा तिणें संवसाराक निरोप दिलो.
नूतनान आपल्या सिनेमा कारकिर्दींत जायत्या हिट फिल्मांनी काम केलें, पूण तिची फिल्मांची निवड सगळ्यां परस वेगळी आशिल्ली. तिणें चड करून बायलां केंद्रीत चित्रपटांनी काम केलां, जशें – ‘सीमा’, ‘सुजाता’, ‘बंदिनी’ आनी ‘सोने की चिडिया’. पूण एका काळार तिणें सिनेमांतल्यान विसव घेवपाचें थारायल्लें, त्या वेळार बिमल रॉय हांणी तिका ‘बंदिनी’त काम करपाची ऑफर दिली. तिका स्वता बिमल रॉय हाच्या फिल्माक जोडून घेवपाची इत्सा नाशिल्ली म्हूण काम करपाक न्हयकार दिल्लो. उपरांत घोव रजनीश बहलान तिका समजायलें आनी मागीर तिणें हयकार दिलो. हो सिनेमा तिच्या कारकिर्दींतलो सगल्यांत बरो सिनेमा थारलो.
1951 वर्साच्या नूतनाच्या ‘नागीना’ सिनेमांत जायती भिरांकुळ दृश्यां आशिल्लीं, देखून 18 वर्सां सकयल्या लोकांक हो सिनेमा पळोवपाक बंदी आशिल्ली. त्या वेळार नूतन फकत 15 वर्सांचें आशिल्लें. ह्या सिनेमाची अभिनेत्री आशिल्यान तिका फिल्माच्या प्रीमियराक उमेदीन येवकार मेळटलो अशें दिसतालें. पूण कुटुंबातले इश्ट आनी शम्मी कपूर हांचे वांगडा फिल्माच्या प्रीमियराक पावली तेन्ना पळोवप्यान तिका थेटराच्या गेटीर आडायली आनी खूब वाद जाले उपरांत लेगीत तिका भितर सरपाक मेळूंक ना. नूतन आनी शम्मी कपूर हांची ल्हानपणा सावन बरी इश्टागत आशिल्ली . शम्मी कपूराचो बापूय पृथ्वीराज कपूर आनी नूतनाची आवय शोभना समर्थ हेय खूब बरे इश्ट आशिल्ले. ताकाच लागून नूतन आनी शम्मी कपूर खूबदां मेळटाले. काळाप्रमाण दोगांकूय लग्न जावपाचीय इत्सा जाली. नूतनाचे आवयक ह्या नात्याक कसलीच हरकत नाशिल्ली, पूण कुटुंबाक सगल्यांत लागीं आशिल्ले लोकप्रिय अभिनेते मोतीलाल हाणीं ह्या नात्या विशीं आपली नाराजगी उक्तायली आनी तांच्या संबंदाक परवानगी दिली ना.
अशे तरेन नूतन आनी शम्मी कपूर हांची मोगाची कथा अर्दकुटी उरली. उपरांत 1959 वर्सा नूतनाचें लग्न रजनीश बहल हांचे कडेन जालें. राजेंद्र कुमाराकूय नूतन खूब आवडटालें. ताणें नूतनाचे आवय कडेन लग्न जावपाचो प्रस्ताव मांडिल्लो. पूण शोभना समर्थ हिणें हो संबंद न्हयकारलो. ताचे आवयकूय हे संबंद पसंत नाशिल्ले. पूण 1978 वर्सा ‘साजन बिना सुहागन’ ह्या सिनेमांत दोगांयनी घोवा- बायलाची भुमिका खूब बरे तरेन केली. हो सिनेमा बॉक्स ऑफिसाचेर सुपर हिट थारलो.
नूतना आपले कारकिर्दींत आव्हानात्मक भुमिकांनी आपली अभिनय कुशळटाय सिद्ध केली. स्वताची वळख निर्माण केली. तिचे प्रतिभेक आनी धैर्याक लागून सिनेमा जगांत नूतन सदांच याद उरतली.

सुदिन वि. कुर्डीकार
8275425404