प्रज्ञानंदाचो कार्लसनाक परतून धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

16 वर्सां पिरायेचो भारताचो ग्रॅण्डमास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदान चेसबल मास्टर्स ऑनलायन रॅपीड बुद्दीबळ सर्तींत संवसारीक वस्ताद मॅग्नस कार्लसनाक हारयलो. तीन म्हयन्यां भितर प्रज्ञानंदान कार्लसनाक दुसरे खेपे हारयलो. हाचे आदीं फेब्रुवारींत जाल्ले अॅरथिंग्स मास्टर्सांत ताणें कार्लसनाक हारयिल्लो.

पांचवे फेरयेंत नॉर्वेच्या कार्लसनान व्हडली चूक केली आनी ताचो योग्य रितीन फायदो घेत प्रज्ञानंदान जैत जोडलें. सुरवेक मॅच बरोबरी वटेन वताली. पूण, 40वे चालींत कार्लसनान आपलो काळो घोडो चुकीचे सुवातेर दवरलो. ही चूक कार्लसनाक बरीच म्हारग पडली. हे चाली उपरांत प्रज्ञानंदान कार्लसनाक मॅचींत येवपाची संदच दिली ना.

ह्या जैता उपरांत प्रज्ञानंदाची बाद फेरयेंत पावपाची आस्त वाडल्या. ह्या जैता उपरांत प्रज्ञानंदाचे 12 गूण जाल्यात. सर्तींत वट्ट 16 खेळगड्यांनी वांटो घेतला.