प्रकल्प जालो ना जाल्यार नांव बदलतलोंः गोविंद करजोळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पण​जी : म्हादय वयलो प्रकल्प एका म्हयन्यांत सुरू करून वर्सा भितर पुराय करतलो, तशें जाले ना जाल्यार आपूण नांव बदलतलो, अशें कर्नाटकाचे उदकास्रोत मंत्री गोविंद करजोळ हांणी सांगलें. म्हादय जलतंटा लवादान कर्नाटकाक दिल्लें उदक आमी घुंवडायतले, अशेंय तांणी नमूद केले.
कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या ‘डीपीआर’ अहवालाक केंद्रीय जल आयोगान मान्यताय दिले उपरांत कर्नाटक भाजपांत खोशी पातळ्ळ्या. कर्नाटक विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसतनाच कर्नाटकांतल्या कांय जिल्ह्यांतल्या लोकां खातीर म्हत्वाचो आशिल्लो हो विशय मार्गाक लागिल्ल्यान कर्नाटक भाजपान सुस्कारो सोडला. ते भायर कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या कामाक गती दिवपाची रणनितीय आंखपाक सुरवात केल्या.