प्रकल्पांच्या जमीन संपादना खातीरकेंद्रा कडल्यान 600 कोटींचो निधी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पर्वरी उड्डाण पुलाची निविदा 4 म्हयन्यांत

पणजी : केंद्रान रस्ते तशेंच हेर प्रकल्पां खातीर 2,228 कोटींचो जो निधी मंजूर केला, तातूंतल्या 600 कोटींचो निधी जमीन संपादनाचेर खर्च जातलो. पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामाची निविदा चार म्हयन्यांत जारी जातली. ह्या पुला खातीर 600 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात, अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.
भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी सोमारा पत्रकार परिशद घेतली. केंद्रा कडल्यान मंजूर जाल्लो निधी तशेंच रस्त्यांच्या प्रकल्पांची म्हायती तांणी दिली.
पर्वरी उड्डाण पुला खातीर केंद्रान निधी मंजूर केला. अटल सेतू ते मॉल दी गोवा मेरेन इलेवेटर कॉरीडोर (उड्डाण पूल) जातलो. कामाची निविदा चार म्हयन्यांत जारी जातली. काम सुरू आसतना येरादारींत बदल करचो पडटलो. दोनूय रस्ते दुतर्फा करचे पडटले. काम पुराय जाता ते मेरेन लोकांची गैरवेवस्था जातली. उड्डाण पुल जाले उपरांत पर्वरेंत जावपी येरादारीची कोंयडी उणी जातली.
खांडेपाल पूल अर्दवट स्थितींत आसा. उरिल्ल्या 7 कि.मि.च्या रस्त्या खातीर 135 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. माशें ते पोळे हो 3 कि.मि.चो राष्ट्रीय म्हामार्ग चौपदरी जातलो. हाचे खातीर 177.35 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. वेर्णें ते बोरी मेरेन मिसींग लिंक खातीर जमीन संपादन करचे पडटले. हाचे खातीर निधी मंजूर जाला. आग्नेल आश्रमा कडेन राष्ट्रीय म्हामार्गा खातीर जमीन संपादन करची पडटली. हाचे खातीर 40 कोटी रुपया खर्च जातले. कुंकळ्ळी ते बांदेरे मेरेनच्या रस्त्या खातीर 298 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. 79 कोटी रुपया जमीन संपादनाचेर खर्च जातले, अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.
अटल सेतू कडेन येरादारींत जातलो बदल
अटल सेतूच्या मेरशें जंक्शना कडेन येरादारींत बदल जावपाचो आसा. पुराय अभ्यास केले उपरांत आराखडो तयार जातलो. हाका थोडो वेळ लागतलो, अशें निलेश काब्राल हांणी सांगलें.
उदकाची दरवाड उणें प्रमाणांत, गोंयांत सवाय उदक
उदकाच्या दरांत जी 5 टक्के दरवाड जाल्या, ती उणें प्रमाणांत आसा. हेर राज्यां परस गोंयांत उदक सवाय आसा. एका युनिटा फाटल्यान 28 रुपया खर्च जाता. ही दरवाड एप्रीलांत जावपाची आसली. वेंचणूक आचारसंहितेक लागून तेन्ना ती जाली ना. दर वर्सा एप्रीलांत 5 टक्के उदकाच्या दरांत वाड जातली.
16 हजार लिटर मेरेनचें उदक फुकट दिवपाची येवजण आसा. ही येवजण सुरूच उरतली. जे कोण उदकाचो वापर उणो करतात, तांका शून्य बील येता. उदकाचो योग्य वापर जावचो, हे खातीर ही येवजण सुरू केल्या, अशें तांणी सांगलें.