पोर्तुगालचे  विद्यार्थी  खाण- रांदपाचें  शिक्षण घेवपाक गोंयांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः गोंय पर्यटन थळ म्हणून संवसारांत फामाद आसा. गोंयांतलें खाण आनी ताचें रांदप हें विशीं सगल्यांक उमळशीक आसता. ताचें शिक्षण घेवपाक आनी गोंयची संस्कृती समजून घेवपाक पोर्तुगालच्यान 12 विद्यार्थी सध्या व्ही एम साळगांवकार कुलनरी शिक्षण संस्थेंत दाखल जाल्यात. टुरिस्मो दी पोर्तुगाल हे संस्थें वरवीं तांकां प्रशिक्षण घेवपाक वेंचून काडलां.
चार सप्तकांच्या प्रशिक्षणा खातीर ह्या विद्यार्थ्यांक गोंयांत पावल्या उपरांत पारंपरीक पद्दतीन येवकार दिलो. पोर्तुगाल आनी भारत हाचें मदीं हॉस्पिटेलिटी आनी पर्यटन मळार वेवसायीक कशुळताय आनी सांस्कृतीक एकचार वाडीक लावपाचे कार्यावळी खाला हे विद्यार्थी गोंयांत आयल्यात. कोवीड म्हामारी उपरांत पयलेच खेप विदेशी शिश्टमंडळ गोंयांत आयलां. साळगांवकार संस्थे वतीन सहयोगी आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण आनी शिक्षण कार्यावळीचो एक वांटो म्हणून  हे विद्यार्थी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या थळांक तशेंच वेगवेगळ्या कंपन्यांक भेट दितले.
गोंयांतल्या मार्केटांत भेट दिवन गोंयांतल्या फळफळावळीची म्हायती हे विद्यार्थी घेतले. वेगवेगळी फार्मा आनी डिस्टिलरींक भेट दिवन गोंयच्या फामाद फेणी उत्पादनाची म्हायती घेतली. गोंयची  देवळां, चर्ची, युनेस्कोन गोंयांत दाजय थळां म्हणून जाहीर केल्ल्या सुवांतींक, आदिवासी वाठाराक ते भेट दितले. व्ही एम साळगांवकार कॅम्पसांत ताचें खातीर खासा होळी उत्सव आयोजीत करतले.
टुरिस्मो दी पोर्तुगाल वांगडा आमी कबलात केल्या. ते वरवीं तांच्या विद्यार्थांक गोंयचें खाण आनी रांदप हाचें प्रशिक्षण दिवपाची जापसालदारी आमी घेतल्या अशें व्ही.एम. साळगांवकार इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशनचे प्राचार्य इर्फान मिर्झा हांणी सांगलें.