पोरणे गोंय वादग्रस्त बांदकाम प्रकरणात हस्तक्षेप अर्जांक कोर्व्हसाच्या खर विरोध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः पोरणे गोंयच्या दायज वाठारांत केल्ल्या बंगल्याच्या बांदकाम प्रकरणांत तीन पक्षकारांनी केल्ल्या हस्तक्षेप अर्जांक बंगल्याचें बांदकाम करपी कोर्व्हस अर्बन इन्फास्ट्रक्चराच्या (सीयूईएल) वकिलान आक्षेप घेतला. हें प्रकरण सध्या अतिरिक्स पंचायत संचालकाच्या कोर्टांत आसा.
तीन हस्तक्षेप अर्जां विशीं यीयूईएलच्या वकिलान जाप दिल्या आनी तातूंत तांणी ह्या अर्जांक आक्षेप घेतला,  हे अर्ज भायर मारपाची मागणी तांणीक  केल्या अशें अतिरिक्त पंचायत संचलाक उमाकांत कोरकणकार हांणी पत्रकारांक सांगलें. तीन पक्षकार आपली बाजू मांडटले आनी फुडली सुनावणी 15 जूनाक दवोरल्या. त्या वेळार हस्तक्षेप अर्जांचो नि्र्णय घेतले अशी म्हायती तांणी दिली. सेव ओल्ड गोवा अॅक्शन कमिटी, गोल्डन अॅण्ड अदर्स आनी अॅड अमीत पालेकार हांणी हे हस्तक्षेप अर्ज सादर केल्यात.
पालेकार हांची मागणी
मजगती, पोरणे गोंयांतल्या वादग्रस्त बंगल्याचें प्रकरण निकालांत काडपाक कळाव जायत चल्ला हे खातीर अॅड अमीत पालेकार हांणी नाराजी उक्तायल्या. वादग्रस्त बंगल्याचें बांदकाम मोडून उडोवपा खातीर प्रकरण बेगोबेग निकालांत काडपाची मागणी तांणी केल्या. बांदकामाक दिल्ले परवाने रद्द केल्लान बांदकाम बेकायदेशीर थारता. प्रकरण निकालांत काडपाक कळाव जाता तो योग्य न्हय अशें तांणी सांगलें
सरकाराक बांदकामाचेर कारवाय करपाची आशल्यार सरकारान प्रकरण बेगीन निकालांत काडपाचे लक्ष दिवपाक जाय अशे पालेकार हांणी सांगलें. मात प्रकरण नागरी प्रक्रिये संहिते प्रमाण निकालांत काडपाक जाय अशें उमाकांत कोरकणकार हांणी सांगलें.