पोरणें गोंया बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी फारायली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: पोरणें गोंया विमल विठू भोमकार ह्या 50 वर्सां पिरायेच्या बायलेच्या गळ्यांतली दोगां अनवळखी दुचाकी चालक चोरांनी भांगराची सरपळी झोमून धांव मारली. ह्या सरपळीचें मोल एक लाख रुपया आसा.

ही घडणूक सोमारा दनपारां पोरणें गोंय हांगासरल्या दर्ग्या कुशीक घडली. कागाळदार बायल चलत वताली. ह्या वेळार ‘ग्रे’ रंगाच्या ज्युपीटर स्कुटरी वयल्यान आयिल्ल्या दोगां दुबावितांनी तिका नामो विचारपाचें निमित्त केलें आनी तिच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी झोमून तांणी धांव मारली.

ह्या प्रकरणांत पोरणें गोंय पुलिसांनी अनवळखी चोरां आड गुन्यांव दाखल केला. निरिक्षक तुळशीदास नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक विराज धाऊस्कार फुडलो तपास करतात.