पोरणें गोंया बनावट कॉल सेंटराचेर धाड, 16 जाणांक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय सायबर गुन्यांव विभागाची कारवाय
अॅमेझॉनचे ऑपरेटर आशिल्ल्याचे सांगून करताले फटवणूक


पणजी : गोंय पुलिसांच्या सायबर गुन्यांव विभागान पोरणें गोंयांतल्या एका बंगल्यार धाड घालून बनावट कॉल सेंटराचें प्रकरण उक्ताडार हाडलां. अॅमेझॉनचे ऑपरेटर आशिल्ल्याचे सांगून अमेरिकेंतल्या नागरिकांची ते फटवणूक करताले. ह्या प्रकरणांत 16 जाणांक अटक करून तांचे कडल्यान 14 कम्प्युटर, 8 मोबायल आनी हेर इलेक्ट्रॉनीक साहित्य जप्त केला.
ह्या प्रकरणांत सायबर विभागान मुख्य दुबावीत महम्मद रामीज एम. घान्ची ऊर्फ रॉय फर्नांडीस हांचे सयत 16 जाणांक अटक केल्या. हातूंत 8 दादले आनी नागालँड, मिझोराम, कर्नाटकांतल्यो दरेकी दोन बायलो, गुजरात आनी अस्तं बंगालांतली एक बायल मेळून 25 ते 35 पिराय गटांतल्या 8 बायलांचो आस्पाव आसा.
अटक केल्ल्या दुबावितांक न्यायालयान 14 दीस न्यायालयीन कोठयेंत दवरपाचो आदेश दिला.
सायबर गुन्यांव विभागाच्या एका वरिश्ट अधिकाऱ्याक पोरणें -गोंया सनसाईन स्कूल लागीं निर्जन सुवातेर आशिल्ल्या एका बंगल्यांत गैरवेव्हार चलयिल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली. ते प्रमाण सायबर विभागाचे पुलीस अधिक्षक निधीन वालसन हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलिसांनी बिरेस्तारा मध्यानरातीं संबंदींत बंगल्यार धाड घातली. तेन्ना मुख्य सुत्रदार दुबावीत महम्मद रामीज एम आनी संतोष कदब ह्या दोगांयनी भाड्याच्या बंगल्यांत बनावट कॉल सेंटर सुरू केल्ल्याचे मुखार आयले. तशेंच ह्या कॉल सेंटराच्या माध्यमांतल्यान तांणी अॅमेझॉनचे ऑपरेटर आशिल्ल्याचे सांगून अमेरिकेंतल्या नागरिकां कडल्यान 500 ते एक हजार यूएस डॉलर मोलाचीं भेट कुपनांचीं म्हायती घेवन तांची फटवणूक करताले.
ह्या प्रकरणांत महम्मद रामीज एम (महेसाना गुजरात), संतोष परब (पालघर) ह्या दोगां सयत जयेश पांडे (गया, बिहार), सोनू मणी (गुरगांव, हरयाणा), सुरज गुप्ता (अहमदाबाद – गुजरात) आनी निकुलसिंह राठोड (महेसाना – गुजरात) ह्या आठ जाणांक ताब्यांत घेवन तांकां रितसर अटक केल्या.
ते उपरांत शुक्रारा कॉल सेंटरांत काम करपी 25 ते 35 पिराय गटांतल्या 8 बायलांक अटक केल्या. ह्या दुबावितांक न्यायालयान 14 दीस पुलीस कोठडेंत दवरपाचो आदेश दिला.