‘पोरणें गोंयचें बेकायदो बांदकाम मोडात’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आंदोलनकर्त्यांक 200 दीस पुराय; काँग्रेसीचो तेंको

पणजी: पोरण्यां गोंया बेकायदो बांदिल्लें बांदकाम मोडचें हे मागणे खातीर आंदोलन करपी लोकांक 200 दीस पुराय जाले तरी अजून हें बांदकाम मोडिल्लें ना. काल (आयतारा) व्हड संख्येन कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलें. ह्या वेळार तांकां प्रदेश काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमीत पाटकार, सांता क्रुझचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी तेंको दिलो.

ह्या वेळार अमीत पाटकारान म्हणलें की, ह्या सरकाराक लोकांचे कांयच पडून गेल्लें ना. ह्या लोकां फाटल्यान आमी आसात. आतां पावस सुरू आशिल्ल्यान लोकांनी घरा वच्चें. हो विशय आमी काँग्रेस पक्षा वतीन सरकारा आड लडटले. हें बांदकाम मोडपा खातीर आमी सरकाराचेर चेपण हाडटले. नगर नियोजन मंत्री मायकल लोबोचें हॉटेल बेकायदो थारायता पूण हांगा बांदिल्लें बेकायदो बांदकाम तांकां दिसना अशें पाटकार हांणी सांगलें.

हें सरकार फक्त लोकांची फटवणूक करता. ह्या बेकायदो बांदकामा आड सगल्या जाती धर्माच्या लोकांनी एकठांय येवंक जाय. आमी खंयचेच परिस्थितींत हें बांदकाम मोडले बगर ओगी बसचे नात. सरकार गरीब लोकांचो आवाज चेपता. पूण काँग्रेस पक्ष ओगी बसचो ना. सगल्या लोकांनी एकठांय येवंक जाय अशें सांता क्रुझचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हांणी सांगलें.

ह्या बेकायदो बांदकामा आड सगल्या आमदारांनी विधानसभा अधिवेशनांत आवाज काडूंक जाय. ते खातीर सगल्या आमदारांनी आमकां तेंको दिवचो. हें बांदकाम खंयचेच परिस्थितींत उबें रावचें न्हय. जर सरकार हें बेकायदो बांदकाम मोडना आसत जाल्यार आमी परतून व्हड संख्येन आंदोलन करतले अशें हांगा आंदोलन करपी आंदोलनकर्त्यांनी सांगलें.