पोटके मैदानाची 3 कोटी खर्चकरून उदरगत करपाचो निर्णय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
काणकोणः पैंगीण ग्रामपंचायतीचे ग्रामसभेंत पोटके खेळां मैदान, कोयराचो विलो हाचेर चर्चा जाली. पंचायत वाठारांतल्या पोटके मैदानाचो 3 कोटी रुपये खर्च करून उदरगत करपाचो निर्णय ह्या वेळार घेतलो. आदिवासी कल्याण येवजणे खाला हें काम करतले.
मैदान उदरगतीच्या कामाची फायल खेळां खात्याक आनी आदिवासी कल्याण खात्याक धाडल्या. काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार हांणी पंचायत मंडळा कडेन ते संबंदी चर्चा केल्या अशें पंच प्रवीण भंडारी हांणी सांगलें. ग्रामसभेंत भंडारी हाच्या फुडारपणा खाला पोटके खेळां मैदान उदरगत समिती स्थापन केल्ली. समितीन यत्न करून मैदानाची जमीन पैंगीण पंचायतीच्या नांवार केल्या.