पॉल पोग्बाचेर चार वर्सांची बंदी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फ्रान्साचो नामनेचो फुटबॉल खेळगडो पॉल पोग्बा हो डोपिंग प्रकरणांत दोशी सांपडल्या उपरांत चार वर्सांची बंदीची ख्यास्त काल दिली. इटलीच्या डोपिंग विरोधी एजन्सीक सप्टेंबर 2023त डोपिंग चांचणेंत पोग्बा पॉझिटिव्ह सांपडिल्लो, ते उपरांत आतां पोग्बाक हे बंदीक तोंड दिवचें पडटलें. कारण तो स्वताक निर्दोश सिद्ध करपाक शकलो ना.

फ्रान्साच्या राष्ट्रीय पंगडा वतीन खेळपा खेरीत पोग्बा फुटबॉल क्लब युव्हेंट्स खातीर मिडफिल्डर म्हणून खेळटा.

मजगतीं, 2018त जाल्ले संवसारीक सर्तींत फ्रान्स पंगडाक वस्तादपण मेळोवन दिवपाक पोग्बान म्हत्वाची भुमिका वठयिल्ली. संवसारांतल्या उत्कृश्ट खेळगड्यां मदलो पोग्बा एक आसा.

पोग्बाचे डोपिंग चांचणेंत ताचे मदीं सोंसपाची तांक वाडोवपी हार्मोन्स चड सांपडले. पोग्बाची पयली चांचणी ऑगस्ट 2023त केल्ली. ते उपरांत ऑक्टोबर 2023त दुसरो नमुनो घेतिल्लो आनी तातूंत लेगीत तो पॉझिटिव्ह सांपडिल्लो. पोग्बा पयले खेपे पॉझिटिव्ह सांपडिल्लो तेन्ना सावन बंदी लागू जातली. अशे तरेन ताचेर ऑगस्ट 2027 मेरेन बंदी चालू उरतली. पोग्बा सध्या 31 वर्सां पिरायेचो आसा आनी बंदी सोंपतली त्या वेळार तो 34 वर्सां पिरायेचो जातलो. ताका लागून ताका फुटबॉल खेळांत पुनरागमन करप ताचे खातीर सोंपें काम आसचें ना.