पैकूळ पांयपूल परतून बुडलो

उदका पोंदा गेल्लो रगाडा न्हंये वयलो पांयपूल.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एका दिसाचो सुसेग घेवन सत्तरी म्हालांत पावसाक नेट; लोकजीण विस्कळीत

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः एका दिसाचो विसव घेतले उपरांत सत्तरी म्हालांत परतून एकदां पावसान नेट धरला. ताका लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. पावसान एका दिसाचो विसव घेवन लेगीत म्हादय आनी रगाडा न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडल्या. ताका लागून पैकूळ पांयपूल परतून एकदां उदकां पोंदा गेलो. हाका लागून लोकांचे खूब हाल जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या.

बिरेस्तारा सकाळच्यान सांज मेरेन सत्तरी म्हालांतल्या भोवतेक सगळ्याच वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडटालो. चोर्ला आनी साटरे कोदाळ मदल्या घांटार उटंगाराचो पावस पडटा. ताका लागून न्हंयांची पातळी ल्हवू ल्हवू वाडपाक लागल्या.

फाटल्या चार दिसां सावन सत्तरी म्हालांत व्हड प्रमाणांत पावस पडटा. बुधवारा ह्या पावसान कांय प्रमाणांत सुसेग घेतिल्लो. ताका लागून न्हंयांच्या उदकाची पातळी उणी जाल्ली. बिरेस्तारा परतून एकदां पावसान नेट धरिल्ल्यान म्हादय आनी रगाडा न्हंयेची पातळी परतून वाडल्या. हाका लागून उदका शिंपणावळ खात्याची यंत्रणा सतर्क जाल्या. तांणी सगळे स्थितीचेर बारीक नदर दवरल्या. बिरेस्तारा दनपारां 3 वरांच्या सुमाराक रगाडा न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडपाक लागली. सांजेच्या 5 वरांच्या सुमाराक पैकूळ पांयपूल परतून एकदां उदका पोंदा गेलो. पावस असोच पडत रावलो जाल्यार शुक्रारा परतून एकदां विद्यार्थ्यांचे हाल जातले.

रातभर पावस पडल्यार पातळी चड वाडूं येता…

उदकाची पातळी ल्हवू ल्हवू वाडपाक लागल्या. सध्यातरी कसलोच धोको ना. मात रातभर पावस पडल्यार उदकाची पातळी अदमासा परस अदीक वाडपाक शकता. तशें जालें जाल्यार संबंदीत वाठारांनी सतर्कतेची शिटकावणी दितले, अशें हे संबंदांत उदका शिंपणावळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी म्हणलां.