पेलवानांचो धोबीपछाड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोचान बापूय कशी भुरग्यांची जतनाय घेवपाक जाय. ताचेर व्हडली जापसालदारकी आसता. खेळा सर्ती खातीरची भोंवडी म्हणजे पिकनीक न्हय.

अामचो देश खेळांत आंतरराष्ट्रीय थळाचेर तसो फाटींच, पूण क्रिकेट, बॅडमिंटन, बाॅक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, शूटींग, कुस्ती ह्या खेळांनी आमी नदरेंत भरसारकी कामगिरी केल्या. अॅथलेटिक्स सोडलें जाल्यार आमी मुखार पावलां मारीत आसात. बाॅक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, कुस्तींत तर आमी आंतरराष्ट्रीय पदकां मेळयल्यांत. कुस्तींत हेलसिंकींत 1952 त खाशाबा जाधव हांणी पयलें कांश्या पदक मेळयलें. उपरांत 2008 त बिजिंगांत सुशील कुमारान. तेन्ना सावन आमचे पेलवान दरेका आॅलिंपिकांत एकतरी पदक घेवन येताच येता. साक्षी मलीक, बजरंग पुनिया, रवी कुमार दहिया, योगेश्वर दत्त, उदय चंद, अलका तोमर, फोगाट भयणी (गीता, बबिता, विनेश), सुशील कुमार हांणी देशा खातीर आॅलिंपिक, राष्ट्रकूल, एशियाड सर्तींनी पदकां मेळयल्यांत. देशाचें नांव संवसारांत गाजोवपी ह्या पेलवानांचें येश आमकां दिसता, मात ताचे फाटली मेहनत सहसा दिसना….. आनी ती करतना तांकां कितें- कितें सोंसचें पडटा तें पयर दिल्लींतल्या जंतरमंतराचेर सगल्या संवसाराक कळ्ळें. 30 खांप्या पेलवानांनी फाटले दोन दीस थंय धरणें धरलां. भारतीय कुस्ती महासंघाचे कांय प्रशिक्षक (कोच) दादागिरी, लिंगीक छळ करतात. हातूंत महासंघाचे अध्यक्षूय आसात, अशे गंभीर आरोप पेलवानांनी केल्यात. विनेश फोगाटान तर ‘ते पेजाद मनीस. हांव जिवें उरतलें कांय ना हें आतां म्हाका खबर ना’अशी प्रतिक्रिया दिल्या. साक्षी मलिकान ‘वेळ येतकच आमी तांचीं नांवां जाहीर करतलीं’ अशें म्हणलां.
ज्या प्रशिक्षकांचेर आरोप जाल्यात तातूंत कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंग हांचोय आसपाव आसा. ते 2011 सावन अध्यक्ष आसात. ही तांची तिसरी खेप. उत्तरप्रदेशांत भाजपाचे उमेदवारीचेर ते फाटोफाट स खेपे खासदार म्हणून वेंचून आयल्यात. मदीं तांकां टाडा खाला बंदखण जाल्ली. तेन्ना तांची घरकान्न राजकारणांत आयिल्ली. तांचो पूत प्रतिकूय आमदार आसा. बृजभूषण हांचें म्हणणें, ‘फक्त विनेशूच आरोप करता. आनीक एकूय पेलवान ना जो आपलो लिंगीक छळ जाला हें सांगूं शकतलो.’ विनेशूच न्हय, तर तिच्यो भयणीय कुस्तीपटू आसात. बबिता तर भाजपाची लोकप्रीय फुडारी. तिणें ‘आमकां केंद्र सरकार न्याय मेळोवन दितलें,’ अशें म्हणीत पेलवानांची बाजू घेतल्या. काल सकाळीं केंद्रीय खेळां मंत्रालयान कुस्ती संघटने कडेन 72 वरां भितर स्पश्टीकरण मागलां. बायलांचें शिबीर सुरू जाल्लें तेंय रद्द केलां. आतां 22 जानेवारीक जावपी बसकेंत महासंघाचे अध्यक्ष आनी प्रशिक्षकांचो फुडार थारतलो. निकाल पेलवानांचे वटेन लागता काय प्रशिक्षकांच्या तें तेन्नाच कळटलें. चड करून बृजभूषण सिंग हांकां राजिनामोय दिवचो पडुये.
विनेशान हरियाणाची नवी कुस्ती संघटनाय बरखास्त करपाची मागणी केल्या. तातूंतय बृजभूषणा सारकेच लोक भरल्यात. भ्रश्टाचारूय व्हड प्रमाणांत चल्ला, असो आरोप तिणें केला. आमच्या देशांत भोवतेक सगल्याच खेळांच्यो राज्य, राष्ट्रीय पांवड्या वयल्यो संघटना राजकी फुडाऱ्यांनी, तांच्या पुतांनी, मुखेल वावुरप्यांनी बळकायल्या. गोंयांत जीसीए बाबतींत फाटल्या कांय वर्सांनी जें कितें जालें, तें सगल्यांकूच खबर आसा. कांय खेळगड्यांच्या मतान आमचो देश खेळाच्या मळाचेर नेटान मुखार सरना ताका हे राजकी जाळवणदारूच जापसालदार आसात. घरचे गिरेस्त आशिल्ले वा उपरांत कुबेर जाल्ले हे फुडारी खेळां संघटनां कित्याक आडायतात, तें कळना. ताचे परस तांणी कारखाने, प्रकल्प सुरु करून बेकारांक नोकरी दिवपाक जाय. खेळां संघटनांचेर राष्ट्रीय पांवड्याचेर खेळपाचो अणभव आशिल्ल्या खेळगड्यांकूच जागो दिवपाची घोशणा फाटीं जाल्ली. पूण, ती वाऱ्यार हुबून गेली.
लिंगीक छळाचे आरोप जाल्यात, ते राष्ट्रीय आनी राज्य पांवड्याचेरुय जातात. पंगडा वांगडा दुसऱ्या राज्यांनी खेळपाक वचपी खेळगडे (खास करुन बायलां) हे विशीं चड म्हायती दिवपाक शकतले. ‘कोचाचे कारनामे’ माथाळ्या खाला ग्रंथ पसून बरोवन जायत, इतल्यो ह्यो भानगडी! दुसरे वटेन राज्यां वतीन साबार पंगड वतात, तातूंत पयल्या दर्जाचे खेळगडे, कोच आसतातूच अशें ना. सादारण कुवतीचे खेळगडे, आदले- निवृत्त कोच घेवन पंगड गेल्ल्याचीं उदाहरणां आसात. विनेश म्हणटा, ‘कांय कोच बायलां कोचांचोय छळ करतात. आॅलिंपिक खेळपाक वतात, तेन्ना आमचे कडेन फिजियो आसना, केन्ना कोचूय आसना. हाचे आडआवाज केल्यार धमक्यो मेळटात.’ हें खरें जाल्यार खेळां मंत्रालयान चवकशी करून दोशींचेर कडक कारवाय करूंक फावो. आॅलिपिंक पदक जिखप्यांक ही वागणूक जाल्यार जिल्हो, तालुको पांवड्यार खेळगड्यांक कसली वामेळटा आसतली? हालींच,, ‘स्वताच्या खर्चांत बाॅक्सिंग सर्तीक वतां’, अशें म्हणपी गोंयचे एके चलयेक कितें अणभव आयलो, ताचो व्हिडियो व्हायरल जाल्लो. कोचान बापूय कशी भुरग्यांची जतनाय घेवपाक जाय. ताचेर व्हडली जापसालदारकी आसता. खेळा सर्ती खातीरची भोंवडी म्हणजे पिकनीक न्हय.