पेडें जंक्शनार उबारतले येरादारी सिग्नल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: पेडें जंक्शनार फुडल्या पंदरा दिसांत येरादारी सिग्नल बसोवपाचे काम हातांत घेतले. एका खाजगी एजन्सी वरवीं ह्या घातक जाल्ल्या राष्ट्रीय म्हामार्गा वयल्या जंक्शनार ट्राफीक सिग्नल उबारपाक म्हापशें पालिकेन मान्यताय दिल्ली.
एप्रील म्हयन्यांत जाल्ले पालिका मंडळाचे बसकेंत ह्या जंक्शनार येरादारी सिग्नल उबारपा खातीर हरकत ना दाखलो दिवपाचो थाराव घेतिल्लो. येता त्या सप्तकांत जावपी पालिका मंडळाचे बसकेंत वयल्या बसकेच्या इतिवृंत्ताताक मान्यताय दिवपाचे आसात आनी उपरांत हरकत ना दाखलो संबंदीत एजन्सीक दितले.
तशेंच ह्या सिग्नला खातीर राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरणाच्या हरकत ना दाखल्याची गरज आसा. हो दाखलो लेगीत सप्तकांतूच त्या खाजगी एजन्सीक मेळपाची शक्यताय आसा. उपरांत फुडल्या सप्तकांत जंक्शनार येरादारी सिग्नलाची पर्यायी वेवस्था उबारतले.
पेडें जंक्शनार रम्बलर गतीरोधक उबारल्यात. हे सुवातेर येरादारी सिग्नल उबारतले. फुडल्या सप्तकांत पालिके कडल्यान आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरणा कडल्यान ह्या सिग्नलाच्या कामाक हरकत ना दाखलो मेळटलो. उपरांत रोखडेच सिग्नल उबारतले अशी म्हायती नगरसेवक अ‍ॅड. तारक आरोलकार हांणी दिली.
फाटले बसकेंत पेडें जंक्शनार येरादारी सिग्नल उबारपाचो थाराव पालिका मंडळान घेतला. सप्तकभरांत पालिका मंडळाची परतून बसका जातली. त्या वेळार फाटले बसकेंतल्या इतिवृत्ताक मान्यताय घेवन हो थाराव संबंदीत प्राधिकरणाक धाडटले. उपरांत पंदरा दिसांत सिग्नलाचें काम सुरू जातलें अशी म्हायती शुभांगी वायंगणकार हांणी दिली.

म्हापशेंच्या राष्ट्रीय म्हामार्गा वयलें हे मुखेल अशें जंक्शन आसा. ह्या जंक्शनार भुंयारी मार्ग वा उड्डाण पूल उबारपाचो म्हामार्गाच्या मूळ रुंदीकरण आराखड्यांत प्रस्ताव आशिल्लो. पूण उपरांत राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरणान आराखड्यांत फेरबदल करीत वयलो प्रस्ताव वगळिल्लो. म्हामार्गाचें रुंदीकरण पुराय जाले उपरांत हें जंक्शन वाहन येरादारी खातीर घातक तशेंच अपघातग्रस्त जालां.