पेडण्यां वीज पडली माडार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सोमारा रातीं साडेणवांक सुमार गोंयांत व्हडलो पावस, गडगड, विजेचें झगलावणे चलिल्लें. पेडण्यां माडार वीज पडली आनी उबो माड पेटलो.