पेडण्यां दोन पुलीस कर्मचारी निलंबीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ड्रग्ज पेडलर्सां कडल्यान लाच घेतिल्ल्याचो आरोप

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: ड्रग्ज प्रकरणांत अटक केल्ल्या ब्रिटीश नागरिका कडल्यान पयशे घेतिल्ल्याच्या आरोपा खाला पेडणें पुलीस स्टेशनाचे हवालदार राजेश येसी आनी कॉन्स्टेबल आपा परब ह्या दोन पुलीस कर्मचाऱ्यांक सेवेंतल्यान निलंबीत केल्यात. पुलीस अधिक्षक शोबीत सक्सेना हांणी मुळावे चवकशे उपरांत हो आदेश जारी केला.

5 सप्टेंबराक हरमलां पेडणें पुलिसांनी स्टेफन स्टोटविनर (76) ह्या ब्रिटीश नागरिकाक ड्रग्ज प्रकरणांत अटक केल्ली. तांचे कडल्यान गांजो, एमडीएम, एलएसडी पेपर्स, एलएसडी कॅप्सूल्स, इक्स्टसी असो 15 लाखांचो ड्रग्ज जप्त केल्लो.

दुबाविताक अटक केले उपरांत ताची वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांनी पणजी पुलीस मुख्यालयांत हाडून चवकशी केली. तेन्ना आपणे वयले कारवाये आदीं कांय दीस पयलीं आपल्याक अटक जावची न्हय हे खातीर दोन पुलिसांक लांच म्हूण 50 हजार रुपया दिल्ले. ते भायर आपणे वेळावेळार वेगवेगळ्या विभागांतल्या पुलिसांक लांच दितालों. तशेंच वयल्या ड्रग्ज गुन्यांवा वेळार आपले कडले सुमार 3 लाखांचे विदेशी चलन लेगीत जप्त केल्लें, अशी कबुली दुबावितान पुलीस अधिकाऱ्यां मुखार दिली.

हे कबुली जबाबाचें खरेंपण सोदपाचो आदेश वरिश्ठांनी पुलीस अधिक्षक आनी उपअधिक्षकांक दिल्लो. चवकशे वेळार पुलीस अधिकाऱ्यांनी ही कथीत लांचाची पुराय रक्कम जप्त केली. उपअधिक्षकान सादर केल्ल्या चवकशी अहवालाच्या आदारान दुबावीत ब्रिटीश नागरिका कडल्यान लांच घेवन तशेंच भ्रश्टाचाराचो आरोप दवरून पुलीस अधिक्षक सक्सेना हांणी शेनवारा सांजे वेळार वयल्या पुलीस कर्मचाऱ्यांक फुडलो आदेश येमेरेन सेवेंतल्यान निलंबीत करपाचो आदेश जारी केला. मजगतीं, ह्या ड्रग्ज पेडलर्सां कडेन बरेंपण जोडपाच्या प्रकरणा सयत वयल्या दुबावितां कडेन विदेशी चलप काडून घेवपाच्या प्रकरणांत पेडणें पुलीस वरिश्ठ पुलिशेच्या रडाराचेर आसात. तशेंच आनीक एका कॉन्स्टेबला सयत अधिकाऱ्याचेर हें प्रकरण शेंकपाची शक्यताय आसा.