पेडणे पुलीस स्टेशन निरीक्षका विणे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः विक्रम नायक हांची पेडणे पुलीस स्टेशनांत निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली तरी तांचे कडेन ताचो ताबो दिवंक नाशिल्ल्यान फाटल्या कांय दिसां सावन पेडणे पुलीस स्टेशनाचो कारभार निरीक्षका विणे चल्ला. कागाळी नोंद करपाक योवपी लोकांची हाका लागून गैरसोय जावपाक लागल्या.
विक्रम नायक हांचे कडेन सध्या हणजून पुलीस स्टेशनाचो अतिरिक्त ताबो आसा. पंदरा दिसां पयलीं हणखणे हांगच्या एकल्यान आपली घरकान्न ल्हान चल्याक घेवन खंय तरी पळून गेल्या अशी कागाळ केल्ली. मात निरीक्षक नाशिल्ल्यान तिगेले हे कागाळेची पुलिसांनी अजून मेरेन दखल घेतिल्ली ना. तिगेले कागाळेचेर जुलय म्हयन्याची तारीख घालून ती नोंद केल्या अशी खबर आसा.
हो प्रकार पेडणे विकास समितीचे अध्यक्ष व्यंकटेश नायक हांणी उपअधिक्षक सिद्धांत नायक हांच्या कानार घालून तांका चवकशी करपाची विनवणी केल्या. पेडणे तालुक्यांतल्यो वीस पंचायती आनी पेडणे नगरपालिके खातीर आशिल्ल्या पेडणे पुलीस स्टेशनांत निरीक्षक विक्रम नायक हांचे कडेन ताबो दिवचो आनी ह्या स्टेशनांतलो कारभार सुदारपाकडेन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लक्ष घालचें अशी पेडणेकारांची मागणी आसा.