पेडणे अंडर 17 बुद्दीबळ सर्तींत हरमल पंचक्रोशी पंगड जैतिवंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
हरमलः खेळ आनी युवा वेव्हार खात्यान आयोजीत केल्ल्या पेडणे तालुको अंडर-17 शालेय बुद्दीबळ सर्तींत चलयांच्या गटातं हरमल पंचक्रोशी हायस्कूल पंगडान वस्तादपण मेळयलें.
ह्या पंगडांत श्रावणी तिळवे, त्रिषा ठाकूर, सुहानी केणी, तेजस्वी शेटकार आनी सुधा परब हांचो आसपाव आशिल्लो. हायस्कुलाचो खेळा शिक्षक हेमंत नायक हांणी ह्या पंगडाक मार्गदर्शन केल्लें. हायस्कुलाच्या ह्या येसा खातीर हरमल पंचक्रोशी शिक्षण संस्थेचो अध्यक्ष आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, मुख्याध्यापिका स्मिता पार्सेकार, शिक्षण आनी पालक- शिक्षक संघान विद्यार्थ्यांची तोखणाय केल्या.