पेडणें शारिरीक शिक्षक संघटणेचे तिसरे फावटी किशोर किनळेकार अध्यक्ष

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोरगांव: पेडणें शारिरीक शिक्षक संघटणेची नवी कार्यकारिणी वेंचली. सेगीत तिसरे फावटी किशोर किनळेकार हांची अध्यक्षपदार नेमणूक जाली. जाल्यार संघटणेचे सचीव देवानंद गावडे हांची निवड केली.

कार्यकारिणीचे उपाध्यक्ष म्हूण मनोहर महाले तशेंच उपाध्यक्ष तनोज परब हांची निवड केली. उपसचीव म्हूण तुषार चोडणकार हांची केली. संघटणेचे भांडारी म्हूण मनिषा परब जाल्यार जोड भांडारी म्हूण सुबोध महाले हांची निवड केली.

संघटणेचे वांगडी म्हूण अग्नेस डायस, संदेश सावंत, तीमराज वैद्य, सिद्धेश हरमलकार, महेश सावंत आनी अल्फ्रेड डिसोजा हांची निवड केली.

नव्या कार्यकारिणीचे सचीव देवानंद गावडे हांणी सगल्या शिक्षकांचे नवी कार्यकारिणी वेंचून दिल्ले खातीर उपकार मानले. तशेंच माचयेर हाजीर आशिल्ले अध्यक्ष आनी सगल्या वांगड्यांचे अभिनंदन केलें.

अध्यक्ष किशोर किनळेकार हांणी खेळां शिक्षकांचें तशेंच खेळां अधिकारी सदानंद सावळ देसाय आनी खेळां शिक्षक बाबू नायक हांणी वेंचणूक प्रक्रिया बरे तरेन हाताळून नवी कार्यकारिणी वेंचून दिल्ले खातीर तांचे उपकार मानले.

अध्यक्ष किशोर किनळेकार हांणी फुडल्या तीन वर्सा खातीर विवीध अश्यो कार्यावळी सगल्यांच्या सहकारान आंखतले अशें सांगलें. तशेंच 21 जून ह्या संवसारीक योगा दिसा निमतान पेडणें खेळां शिक्षक संघटणे वतीन पेडणें म्हालांतल्या सगल्या खेळां शिक्षका वतीन योग दीस पेडण्यां मनयतले. ह्या संवसारीक योग दिसा निमतान सगल्या खेळां शिक्षकांनी वांटेकार जावचे अशी विनंती केली.

ह्या वेळार पेडणेंचे खेळां आयोजन अर्जुन गडेकार हांणी वेंचणूक प्रक्रिया बरे रितीन संपन्न जावपा खातीर हातभार लायलो. निमाणे खेळां शिक्षक संघटणेचे उपाध्यक्ष तनोज परब हांणी हाजीर आशिल्ल्यांचें उपकार मानले.