पेडणें पुलिसांनी 35 लाखांचो चोरयेचो म्हालवज केलो जप्त: दोगांक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें: फाटल्या दोन म्हयन्या सावन आश्वें, मोरजी, मांद्रें आनी हरमल ह्या वाठारांतल्या वेगळ्यावेगळ्या सुवातांनी व्हड प्रमाणांत चोरी जाल्ल्याच्यो घडणुको पेडणें पुलीस स्टेशनार नोंद जाल्ल्यो. पेडणें पुलीस दुबावितां आड तपास करताले. ह्या प्रकरणांत पेडणें पुलिसांनी दुबावीत लतीफ खान (28, म्हैसूर कर्नाटक) आनी के एस अझीज के सदू (46, कोडगू कर्नाटक) ह्या दोगां तरणाट्यांक फाटल्या आठ दिसां पयलीं ताब्यांत घेवन तांचे कडल्यान 25 लाखांचो म्हालवज जप्त केल्लो. सोमारा परतून 10 लाखांचो म्हाल जप्त करून वट्ट 35 लाखांचो म्हालवज आतां मेरेन ताब्यांत घेवपाक पुलिसांक येस आयलां.

दुबावीत विदेशी पर्यटक आनी भारतीय पर्यटकांक टार्गेट करून तांचे लॅपटॉप, आयपेड, रोख रक्कम, मोबायल फोन अश्यो वस्तू चोरून पर्यटकां मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण केल्लें.

पेडणें पुलीस तपास करपा वेळार दुबावीत हे केरळ आनी कर्नाटक हांगाचे आशिल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली. कर्नाटक आनी केरळ पुलिसांचे मजतीन अशा आंतरराज्य कारवायेंत खूबशा चोरयांनी वांटेकार आशिल्ल्या आंतरराज्य घरफोडीचें रॅकेट उजवाडा हाडून दुबावितांक अटक केली. तातूंत लतीफ खान आनी के एस अझीज के सदू ह्या दोगांक अटक करून तांचे कडल्यान सुरवातेक 25 लाखाचो म्हालवज जप्त केलो. सोमारा तांचे कडल्यान आनीक 10 लाखांचो म्हाल जप्त केलो.

आंतरराज्य कारवाये वेळार पेडणें पुलिसांनी चोरयेचो म्हाल जप्त केलो तातूंत 13 लॅपटॉप, 15 मोबायल, दोन लॅपटॉप कॅमेरे अश्यो वस्तू मेळून आतां मेरेन अदमाशेक 35 लाखांचो म्हालवज पेडणें पुलिसांनी दुबावितां कडल्यान जप्त करपाक येस मेळयलें.

दुबावितां कडल्यान सांपडिल्लो म्हालवज आनी तो खंयच्यान चोरयेक गेला हाचो सोद पेडणें पुलीस करतात. दुबावितांक पुलिसांनी सात दिसांची पुलीस बंदखण घेतल्या. आतां मेरेन सात चोरयेच्यो कागाळी नोंद जाल्यात तांचो तपास लागिल्ल्याची म्हायती पुलीस निरिक्षक विक्रम नायक हांणी दिली. अजुनूय दुबावितां कडल्यान आनीक चोरयेचो म्हाल मेळटा काय कितें हाचो तपास चालू आशिल्ल्याचें निरिक्षक नायक हांणी म्हणलें.

ही कारवाय पेडणें पुलीस निरिक्षक विक्रम नायक, कॉन्स्टेबल सुमेधा नायक, कॉन्स्टेबल राजेश एसी, सागर खोर्जुंवेंकार, प्रज्योत मयेंकार, विशाल नायक हांणी केली.

उत्तर गोंयचे पुलीस अधिक्षक शोबीत सक्सेना आनी पेडणेंचे पुलीस उपअधिक्षक सुदेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला कारवाय केल्ल्याचें निरिक्षक विक्रम नायक हांणी सांगलें.