पेडणें इनडोर स्टेडियमाक सगळ्यो सुविधा दितले

सावळ वाडो पेडणें इनडोर स्टेडियमाची पळोवणी करतना खेळां मंत्री गोविंद गावडे. वांगडा आमदार प्रवीण आर्लेकार, नगराध्यक्ष माधव सिनाय देसाय आनी हेर. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मंत्री गोविंद गावडेः थळाव्या आमदारा सयत स्टेडियमाची पळोवणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: पेडणें सावळ वाडो इनडोर स्टेडियम वाठारांत राबितो प्रशिक्षण केंद्र तशेंच स्विमींग पूल आनी विवीध सुविधा दिवपाची येवजण आसा, अशी म्हायती खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. 23 मेक स्टेडियमाक भेट दिले उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. ह्या इनडोर स्टेडियमा खातीर फाटल्या सरकारान 37 कोटी रुपया खर्च केल्यात.

ह्या वेळार मंत्र्या वांगडा आमदार प्रवीण आर्लेकार, नगराध्यक्ष माधव सिनाय देसाय, उपनगराध्यक्ष तृप्ती आनंद सावळ देसाय, नगरसेविका अश्विनी पालयेंकार, नगरसेवक शिवराम तुकोजी, नगरसेविका विषाखा गडेकार, आदले उपनगराध्यक्ष रामा सावळ देसाय, खेळां अधिकारी सदानंद सावळ देसाय, कृष्णा पालयेंकार, कोरगांवची आदली सरपंच स्वाती गवंडी हाजीर आशिल्ली.

पेडणें म्हाला खातीर मैदान आशिल्लें ताची लांबी, रुंदी योग्य नाशिल्ली. ते भायर ह्या स्टेडियमा खातीर ज्यो म्हत्वाच्यो सुविधा उबारपाक जाय आशिल्ल्यो, त्योवूय उपलब्ध करूंक नात. त्यो सगळ्यो उपलब्ध करून दितले, अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें.

हे सुवातेचेर आशिल्ल्या मैदानाचेर आदीं दर वर्सा विवीध खेळां महोत्सव, महिला मेळावे आयोजीत करताले. तांचे खातीर स्टेडियमाचे कुशीक आशिल्ली सुवात दिवपाची आपली तयारी आसा. ते भायर योग्य कर्मचारी, साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले, अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें.

इनडोर स्टेडियम बांदतना पेडणें म्हाला खातीर स्विमिंग पूल आराखड्यांत आशिल्लो, पूण तो आयज मेरेन तयार जावंक ना. तातूंत आपूण लक्ष घालतलों. खेळां प्रकल्पा कुशीक कांय अतिरिक्त सुवात भाटकारा कडल्यान मेळटा जाल्यार थंयूय तो बांदतले, अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें.

थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकार  हांचे सुचोवणे वयल्यान आपणे ह्या स्टेडियमाची पळोवणी केल्या. ते भायर कोरगांवां जो इनडोर स्टेडियम बांदतात थंय व्यायामशाळेची वेवस्था केल्या. तो जीम एरकंडिशन पद्दतीन करचो, अशी सुचोवणी आपणे अधिकाऱ्यांक केल्या, अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें.

सावळे वाडो इनडोर स्टेडियम विमानतळा खातीर खाजगी पद्दतीन दितलो काय कितें, असो प्रस्न थळाव्या पत्रकारांनी मंत्री गावडे विचारलो. हाचेर जाप दिवपाक तांणी न्हयकार दिलो. पूण तसो प्रस्ताव सरकारा कडेन आयला काय ना तें पळोवन आपूण फुडलो निर्णय घेतलों, अशें तांणी सांगलें. खेळां मैदानांची गरज लक्षांत घेवन गांवागांवांनी खेळां मैदानांची उदरगत करतले. थंय ज्यो ज्यो सोयी सुविधांची गरज आसा त्यो आपूण खेळां मंत्री गावडे हांचे मजतीन दितलों, अशें आमदार आर्लेकार हांणी सांगलें.