पॅसिफिक म्हासागर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पॅसिफिक म्हासागर हो सगळ्यांत व्हड म्हासागर. ह्या म्हासागराक प्रशांत म्हासागरूय म्हणटात. धर्तरेवेलो एक तृतियांश भाग म्हणल्यार सुमार 32 टक्के भाग ह्या पॅसिफिक म्हासागरांत व्यापला. पृथ्वीच्या एकूण भूंय प्रदेशा परस पॅसिफिक म्हासागर व्हड आसा. 11,033 मीटर खोल आशिल्लो मेरियाना ट्रँच (मेरियाना गार्ता) हो ह्या म्हासागरांत सगळ्यांत खोल बिंदू.
पॅसिफिक वाठार – पश्चिमेक आशिया खंड, पुर्वेक उत्तर आनी दक्षीण अमेरिका हे दोन खंड, उत्तरेक बेरिंग सागर आनी दक्षिणेक अंटार्क्टिका खंड आसा. जपान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यू झिलंड आनी हेर सुमार 3000 जुंवे ह्या म्हासागरांत येतात. चडशा जुंव्यांचेर लोकवस्ती ना. ह्या जुंव्यावेली लोकसंख्या पॉलिनेशियन, मेलनेशियन आनी मायक्रोनेशियन ह्या तीन गटांनी विभागल्या. ‘न्यू गिनी’ हो ह्या म्हासागरांतलो सगळ्यांत मोटो जुंवो. तस्मान दर्या, दक्षीण चीनी दर्या, बेरिंग दर्या हे कांय दर्या पॅसिफिक म्हासागरा भितर आसपावतात. पॅसिफिक हाचो अर्थ शांत असो जाता पूण हवामानाचे नदरेंतल्यान हो वाठार मातूय शांत
ना. नेटाचें वारें, वादळ आनी सुनामी ह्या वाठारांत आतर्‍या पयर्‍यान आसता.
हवाई – आठ मोटे जुंवे आनी 124 ल्हान बेट हांचो आसपाव करून युनायटेड स्टेट्सचें 50वें राज्य जाता. होनोलूलू ही हवाई राज्याची राजधानी. हाचे सयत, कावनकाकाई, कलाउपाप, कापा, लिहूई, वायलुकू हीं कांय मुखेल शारां ह्या राज्यांत आसात. हवाई जुंव्याचेर नितळ आनी सोबीत दर्यावेळो आशिल्ल्यान पर्यटकां मदीं हो जुंवो लोकप्रिय आसा. दर्यांतलो सर्फींग खेळ हो हवाईचो आवडटो खेळ. आतां हो खेळ ऑस्ट्रेलिया ते यूके मेरेन प्रसिद्ध जाला. हवायन शंखाचो वापर शिटकावणी दिवपा खातीर करतात. तशेंच पारंपरीक नाचा वेळार ह्या शंखाचो उपेग जाता.
गॅलापागोस जुंवे – 13 व्हडले आनी 100 परस चड ल्हान जुंवे हांकां गॅलापागोस जुंवे ह्या नांवान वळखतात. ह्या जुंव्यांच्या मुखारच्या वाठारांनी लोकवस्ती ना. मोटे कांसव, ड्रॅगना वरी दिसपी शेड्डे, चार दोळ्यांचें नुस्तें अशीं कांय आगळीं वेगळीं जनावरां ह्या वाठारांत मेळटात. ह्या बेटावेलो कांसव देडशे परस चड वर्सां जगता. ब्रिटीश सैमशास्त्रज्ञ चार्ल्स डार्वीन हाका ह्या बेटाचेर हीं वेगळीं जनावरां सांपडलीं. जनावरां आपल्या सरभोंवतणच्या वातावरणा प्रमाण स्वता भितर बदल घडयतात अशा निश्कर्शाचेर तो पाविल्लो.
फिजी – दक्षीण पॅसिफिक म्हासागरांत ओशनिया खंडाच्या मेलनेशिया भागांत फिजी देश येता. 332 जुंवे एकठांय येवन हो देश घडला. हातूंतल्या फकत 110
जुंव्यांचेर लोकवस्ती आसा. फिजीची राजधानी सुवा व्हिटी लेवू. ओशनिया खंडांतलो हो सगळ्यांत विकसीत
असो देश. ह्या देशाचेर भारतीय संस्कृतायेचो मोटो प्रभाव पडिल्लो दिसता.
इस्टर जुंवो – रापा नुई ह्या नांवानूय इस्टर जुंव्याक वळखतात. नवाश्म वा पाशाण युगांतल्या
अवशेशां खातीर हो जुंवो प्रसिद्ध आसा. रापा नुई जुंव्यावेले ‘मोआय’ ह्यो मनशाच्या आकाराच्यो फातराच्यो मोट्यो आकृतायो पळोवंक कितलेशेच पर्यटक ह्या जुंव्याक भेट दितात. ऊस, बटाट, तंबाखू, कंद तशेंच उष्णकटिबंधांतलीं फळां आनी नुस्तीं ह्या वाठारांतलीं मुखेल उत्पादनां आसात.