पूर्व चीन, तायवान आनी कोरिया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चीनांतली लोकसंख्या सुमार 1.4 बिलियन आसा. तातूंतली दोन-तृतियांश लोकसंख्या पूर्व चीनांत आसा. शक्तीशाली राजवटींनी हजारांनी वर्सां खातीर चीनाचेर राज्य केलें. 1949 वर्सा, कम्युनिस्ट क्रांती उपरांत पिपल्स रिपब्लीक ऑफ चायना स्थापन जालें. अन्न, शिक्षण आनी भलायकी सेवा सारकिले प्रस्न ल्हव ल्हव कमी जाले. आयज चीनाच्या लोकांक कांय प्रमाणांत स्वातंत्र्य मेळ्ळां पूण सरकाराचें तांचेर अजून नियंत्रण आसा.
हाँग काँग – सुमार 100 वर्सां खातीर हाँग काँग वाठार ब्रिटिशांचे सत्ते खाला आशिल्लो. 1997 वर्सा हो वाठार चीनाक परत दिलो. ह्या ल्हान ल्हान जुंव्यांचेर संवसारांतल्या हेर जुंव्यांचे तुळेंत खूब लोकसंख्या आसा. चडशे लोक उंच इमारतींनी रावतात. अर्थीक नदरेनूय लोक खूब प्रगत आसात.
आधुनीक शांघाय – चीनांतलें सगळ्यांत व्हडलें शार म्हणल्यार शांघाय. गिरेस्त अशा ह्या पूर्व-देगेवेल्या बंदराचेर 23 मिलियन परस चड लोक रावतात. उंच-उंच इमारती आनी आधुनीक शॉपिंग मॉल्स शांघायांत आसात. शाराच्या मध्य वाठारांत कांय पोरण्यो पश्चिमी शैलीच्यो इमारती अजून आसात.
चीनी नवें वर्स – चीनी नवें वर्स हाका ‘स्प्रींग फॅस्टिवल’ अशेंय म्हणटात. चीनांतलो हो सगळ्यांत म्हत्वाचो महोत्सव. हो महोत्सव जानेवारी वा फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाता. ह्या महोत्सवा वेळार, संदेश बरोवन इमारती सजयतात. फेस्त, मेळावे, मिरवणूक अशा स्वरुपाचो हो महोत्सव आसता. चीनी लोक बर्‍या नशिबाच्या हावेसान तांबडे कपडे घालतात आनी संपत्तीचें प्रतीक म्हणून एकामेकांक नाणीं भेटयतात.
चीनी उद्देग – क्रांतीकारी फुडारी माव झेडाँग हांकां 1976 वर्सा मरण आयलें. ते उपरांत चीनांतली अर्थवेवस्था उकती जाली. उद्देग आनी उत्पादनाक प्रोत्साहन मेळपाक लागलें. आयज जागतीक अर्थवेवस्थेंत चीनाची मुखेल भुमिका आसा.
तायवान – तायवान हो पूर्व आशियेंतलो एक देश. ताका रिपब्लीक ऑफ चायना म्हणटात. 1949 वर्सा सावन तायवान आनी चीना मदीं वाद चल्ला. ह्या दोंगराळ जुंव्याचेर कोण राज्य करतलें हाचेर हो वाद आसा. सैमीक सुंदरताय, सोबीत तळयो आनी अलंकारान भरिल्लीं बौद्ध देवळां हें तायवानाचें आकर्शण थारता. तायवानची राजधानी तायपाय हें शार वेगान उदरगत करता.
कोरिया – कोरियाचे दोन भाग जाल्यात. उत्तर कोरिया आनी दक्षीण कोरिया. ह्या दोनूय सरकारां मदीं अजून लेगीत राजकी तणाव आसा. उत्तर कोरिया हो स्वतंत्र कम्युनिस्ट देश. पूण सोवियेत युनियन तुटिल्ल्याक सावन ह्या देशान जायते वेपारी भागीदार शेणयल्यात आनी आतां हो देश गरिबी वटेन वता. पूण ह्या देशांत बेस बरी शिक्षण प्रणाली आसा तशेंच उच्च साक्षरताय दर आसा. 10 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यां खातीर शिक्षण फुकट आनी सक्तीचें आसा. दक्षीण कोरिया हो लोकशायी देश. इलॅक्ट्रॉनिक्स आनी मशिनरी उद्देगांत हो देश खूब मुखार पावला. चडशी लोकसंख्या सियोल ह्या राजधानी शारांत रावता. दक्षीण कोरियांत संवसारांतली सगळ्यांत बरी इंटरनॅट कनॅक्शन स्पीड आसा.