पुलीस गरजे भायर सतायतात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फ्रॅन्की गोम्सः तांकी परस उणो माल व्हरुनूय तालांव

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांवः व्हडल्या टिप्पर ट्रकांत 19 टन माल भरून व्हरपाची तांक आसता, तरी लेगीत मुरगांव कोळशाची येरादारी करतात ते ट्रक साडेबारा टनां वयर माल भरिनात. अशें आसून लेगीत येरादारी पुलीस आमचे टिप्पर ट्रक वाटेर आडावन आमकां सतायतात, अशें साश्ट म्हाल टिप्पर ट्रक संघटणेचे अध्यक्ष फ्रॅन्की गोम्स हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें.

मुरगांवच्या आमदारान कोळसो येरादारी करपी टिप्पर ट्रक तांकी परस चड माल भरतात असो सोमारा आरोप केल्लो. ताका लागून टिप्पर ट्रक आडावन तालांव दितात. हे खातीर टिप्पर ट्रक चालक बेजारल्यात, अशें गोम्स हांणी सांगलें. मुरगांव बंदरांत सुमार 90 टक्के थळाव्या लोकांक रोजगार मेळ्ळा. कंत्राटाचेर आशिल्ल्या टिप्पर ट्रक चालकांचो तातूंत आस्पाव आसा. मुरगांव बंदर बंद जालें जाल्यार 90 टक्के थळावे लोक उपाशी पडटले, अशी भिरांत गोम्स हांणी ह्या वेळार उक्तायली.