पुलीस उपनिरिक्षक भरती: 4 जुलयाक मुख्यालयांत हजेरी लावपाची नोटीस जारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: पुलीस खात्यान फाटल्या वर्सा पुलीस उपनिरिक्षकांची भरती सुरू केल्ली. तातूंतले 152 दादले जाल्यार 35 बायल उमेदवारांची निमाणी वळेरी जाहीर केल्ली. जारी केल्ले वळेरेंतल्या उमेदवारांक 4 जुलय दिसा सकाळीं 10 वरांचेर पुलीस मुख्यालयांत हजेरी लावन शिक्षणीक तशेंच हेर कागदपत्रांची तपासणी करतले अशी नोटीस जारी केल्या.

हे विशीं मुख्यालयाचे पुलीस अधिक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांणी नोटीस जारी केल्या. पुलीस खात्यान 28 मार्च 2021 दिसा जायरात दिवन पुलीस उपनिरिक्षक पदांचे भरती खातीर इत्सूक उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयिल्ले. उपरांत तांची शारिरीक तशेंच लेखी परिक्षा घेतिल्ली.

उपरांत वेंचणुकेचे पयलीं लेखी परिक्षेंत पास जाल्ल्यांचें गूण जाहीर केल्ले. गोंयांत आचारसंहिता लागू जाले उपरांत भरती प्रक्रिया प्रलंबीत उरिल्ली. आतां परतून प्रक्रिया सुरू करून खात्यान 152 दादले आनी 35 बायल उमेदवारांची वळेरी जाहीर करून तांकां कागदपत्रांचे तपासणे खातीर 4 जुलय दिसा आपयल्यात.