पुलीस अधिक्षक महेश गांवकार, दिनराज गोवेकार आयज निवृत्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: गोंय पुलीस सेवेंतले पुलीस अधिक्षक महेश गांवकार आनी दिनराज गोवेकार हांचे सयत 9 कर्मचारी आयज (शेनवारा) निवृत्त जातले. हाचे बगर बायल पुलीस उपनिरिक्षक काजल पाटील हांणी स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्या. काल (शुक्रारा) पुलीस मुख्यालयांत आयोजीत केल्ले कार्यावळींत पुलीस म्हासंचालक डॉ. जसपाल सिंग हांणी तांकां निरोप दिलो.

ह्या वेळार पुलीस उपम्हानिरिक्षक परमादित्य, मुख्यालयाचे पुलीस अधिक्षक शेखर प्रभुदेसाय आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले.

पुलीस अधिक्षक महेश गांवकार हे 10 जून 1987 दिसा पुलीस उपनिरिक्षक म्हूण सेवेंत रुजू जाल्ले. तांणी कला फांट्याची पदवी घेतल्या. तांचे 34 वर्सांचे पुलीस सेवेंत तांणी विवीध पदां सांबाळ्ळीं. तांकां मुख्यमंत्री भांगरा पदक, जाल्यार 2016 वर्सा उत्कृश्ठ सेवे खातीर राष्ट्रपती पदक आनी हेर पदकां मेळ्ळ्यांत.

पुलीस अधिक्षक दिनराज गोवेकार हांणी 14 जून 1987 दिसा पुलीस उपनिरिक्षक म्हूण सवेंत रुजू जाले. तांणी विज्ञानाची पदवी घेतल्या. तांच्या 34 वर्सांचे पुलीस सेवेंत तांणी विवीध पदां सांबाळ्ळीं. तांकां 2004 वर्सा उत्कृश्ठ सेवे खातीर राष्ट्रपती पदक तशेंच 2014 वर्सा पुलीस म्हासंचालक इंसिगनिया पुलीस पदक मेळ्ळें.

मजगतीं, वयल्या वरिश्ठ अधिकार्‍यां सयत पुलीस उपनिरिक्षक दत्तराम नायक, बायल पुलीस उपनिरिक्षक सुवर्णा नायक, पुलीस उपनिरिक्षक (बिनतारी संदेश) रमेश नायक, सहाय्यक पुलीस उपनिरिक्षक विस्वास धावरे, हेडक्लार्क राजेंद्र देसाय, सहाय्यक पुलीस उपनिरिक्षक (ड्रायव्हर) अशोक परीट, अव्वल कारकून अनुजा सावंत शेनवारा 30 वेर निवृत जातले. जाल्यार बायल पुलीस उपनिरिक्षक काजल पाटील हांणी स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्या.