पुलिसांचेर फातोर शेवटून मारपी निमाणे हॉस्पिटलांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः अडवय- सत्तरी हांगा पुलिसांचेर फातोर मोखून मारपी, तांच्या वाहनाची तोडफोड करपी किशोक कुंकळ्ळकार ह्या मानसीक दुयेंतीक हॉस्पिटलांत दाखल केलां. मानसीक दुयेंसांतल्यान ताणे हें कृत्य केलां, ताका अटक करपाची कायद्यांत तजवीज नाशिल्ल्यान ताकां मानसीक हॉस्पिटलांत धाडलां अशी म्हायती वाळपय पुलिसांनी दिली.
कुंकळ्ळराराची मानसीक स्थिती सारकी नाशिल्ल्यान ताका हॉस्पिटलाच्या वॉर्डांत दवोरलां अशें निरीक्षक प्रज्योत फडते हाणे सांगलें. मजगतीं ताणे केल्ले मारपेटींत दुखापत जाल्लो ताचो भाव संजीव कुंकळ्ळकाराची भलायकी सुदारता अशी म्हायती तांणी दिली.