पुलिसांक काळखांत दवोरून कोरगांवांत  बैलांच्यो धिरयो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः बंदी आसून लेगीत कोरगांवांत फाटल्या सोमारा  फांतोडेर बैलांच्यो धिरयो जाल्या. पेडणे पुलिसांक मात ते विशीं कसलीच म्हायती मेळपाक शकली ना. मात मडगांव, सावंतवाडी, कणकवली ह्या वाठारांतल्या धिरयो मोगींनी ह्या वेळार गर्दी केल्ली. धिरयो जाल्या उपरांत पुलिसांची धांवपळ सुरू जाली. पेडण्यात हरमल, मोरजी, मांद्रें हांका पयली धिरयो जाताल्यो. विक्रम नायक पेडणे पुलीस स्टेशनांत आयल्या उपरांत तांणी त्यो बंद केल्ल्यो.
धिरयो खातीर दोन लाख मोलाचे बैल हाडिल्ले. धिरयो मोगींनी व्हडले रक्कमेच्यो पैजी लायिल्ल्यो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. कोरगांवांत फांतोडेच्या पाराक धिरयो जातात अशें एका धिरयो मोगीन आपलें नांव उक्तें करपाचें ना हे अटीचेर उलयतना सांगलें. धिरयांक कोणाचोय विरोध नास्तना गोंय सरकारान तांचेर कित्याक बंदी घातल्या तें कळपाक मार्ग ना. त्यो कायदेशीर केल्यार सरकाराक महसूल मेळटलो अशें एक बैल धनयान सांगलें. सरकाराक कॅसिनो चलतात मागीर धिरयांचेर बंदी कित्याक असो प्रश्न एाक धिरयो मोगीन केला.
पेडणेचो पुलीस निरीक्षक दत्ताराम राऊत हांचे कडेन चवकशी केली तेन्ना ज्या कोणे ह्यो धिरयो आयोजीत केल्ल्यो तांका नोटीस धाडून उपरांत गुन्यांव नोंद करतले अशें सांगलें. कोणेय धिरयो आयोजीत केल्यार थळाव्या पंचायत मंडळान ताची दखल घेवन पुलिसांक कळोवपाक जाय अशें राऊत हांणी सांगलें.