पुरुषोत्तम परवार गोंय दलित महासंघाच्या अध्यक्षपदार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः अखील गोंय दलित म्हासंघाची साबार बसका सडा- वास्को हांगा जाली आनी ह्या वेळार शिरोडेच्या पुरुषोत्तम परवार हांची म्हासंघाच्या अध्यक्षपदार निवड जाली.
खेमूदास परवार हांचे येजमानके खाला ही बसका जाली. 2022-24 ह्या दोन वर्सां खातीर नवी कार्यकारी समिती ह्या वेळार वेंचून काडली. ती फुडलें भशेन आसा- उपाध्यक्ष- सिध्देश पेडणेकार (पेडणे), सचीव- फल्दीप पार्सेकार, (पार्से- पेडणे), सहाय्यक सचीव- हेमंत पेडणेकार (पेडणे), भांडारी- दिलीप पेडणेकार (पेडणे), पालवी भआंडारी- कमलाकर परवार (खड्डे- बाळूळी), वांगडी-  खेमा पार्सेकार (पार्से), सखाराम कोरगांवकार (मांद्रे), गजानन पार्सेकार, (पार्से), राजाराम काकोडकार (वाडें- सांगे), धाकटू विर्नोडकार (विर्नोडें),
कायदो सल्लगार- ॲड. डी. एल. पुसेकर (वास्को), सल्लागार- खेमूदास परवार (गावणे- फोंडें), हिशेब तपासनीस- पुनाजी पार्सेकार (पार्से), सहा. हिशेब तपासनीस-  दीनानाथ निरावडेकार (जेटी, वास्को), सांस्कृतीक कार्यावळ समिती मुखेली- लाडू परवार (नार्वें), उपमुखेली- विष्णू मोपकार (वास्को) आनी संत चोखामेळा भजन महोत्सव समिती मुखेली- सत्यवान परवार (खोजुर्वे), राजाराम परवार (खोतोडे, वाळपय), वांगडी-  यशवंत पार्सेकर, माधुरी परवार, गावणे (फोंडें)