पुरुमेंताचो सांठो उरलो अर्दकुटो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुरूमेंताच्या सगळ्या घुसपावणेन पावसान मारली उडी आनी आतां सगलीं बसल्यांत कपलाक घालून मिरी. कारण पावसाची कांयच जावंकना तयारी.

मळबांत कुपां दाटलीं रे दाटलीं काय पावस येतलो म्हूण सगल्यांची खळबळ- धांवपळ सुरु जाता. घरचो पाडस ते पुरूमेंताची तयारी. हे खेपे तर पुरूमेंताचेर विरजण पडला. मिरसांगाच्या दरान सर्गाक हात तेंकयल्यात. पुरुमेंताच्या चडश्या नगांची म्हारगाय पळोवन दर देंवपाचे आशेन ‘हालीं सगलें वर्सुयभर मेळटा. मेळटा तशे खावया, गरज भागोवया’ अशेंच कानार पडपाक लागलां. फुडाराक पुरूमेंत साठोवणी शेणटली काय? असो हुस्को मनाक सतावंक लागला.
ह्या वर्सा पुरूमेंताच्या फेस्ताक भोंवपाची उमेद भागली ना. हळडीची कुटां वेगवेगळ्या मसाल्यांचे मनोरे, खाऱ्याचो वास, आगळान भरिल्ले हात, सोलां, आंबटाण.. तातूंत लोकांची गर्दी, तांचीं वाटपणां – फकांडां चुकलेवरीं जालां. दर पळोवन सगळींच चार पावलां फाटींच रावल्यांत. वांटपण सोडाच, मसालेकारांच्यो पांयणी लेगीत रित्यो दिसल्यो आनी जांणी कोणें धाडस केलें तांणी दर आयकून मसाले आफूडले ना.
फोडिल्ल्या खोबऱ्याक आनी काडिल्ल्या तेलाक वत नाशिल्ल्यान खंवटेवपाची चिंता लागल्या. वेळा पयलीं पावसाच्या आगमनान सगळ्यांची धांदळ केली. खोंपी, घर शिंवपाची कामां अर्दवट उरिल्ल्यान उदकाचे झरे घरांत पाजरपाक लागले. आकांताक नळ्यांच्या पाडसाक अदींमदीं चुडट्टांच्यो कोपयो लेगीत मेळप कठीण जालें. सदचे वरी पावस म्हणटाच घरच्या जाणट्यांचेर पयलीं गडगड येता आनी तीं घरच्या सगळ्यांचेर पावसा वरी शिंवर मारीत पूर्व तयारी करतात. ओसरेर गळटा, बल्कावांत वावझड मारता, कापोती बांदात. ह्या सगळ्यां मदीं मुख्य काम म्हळ्यार सेगीत पावस पडपाक लागलो म्हणटकच धुयिल्ल्या कपड्यांचो ढिगारो पळयताच घरच्यो अस्तूऱ्यो बल्कांवार, खोपींत, सालांत मेळत थंय दोरयो बांदपाक धेंगशे घालतात आनी बांदिल्ल्या दोरयांचो ओलो कपडो घेवन पुसपाच्या वावराक लायतात. अचकीत पावसाचीं पावलां पडिल्ल्यान कपड्यांच्यो राशी पळोवन हातांत बडयो घेवन मेळयत थंय कपडे सुकत घालतना तांची जाल्ली धांदळ नजरेक पडली.
पावसा तेंपार घरा – घरांनीं कपड्यांची सर्कस पळोवपाक मेळटा. पूर्व तयारी नाशिल्ल्यान पावसाचो हुंवार, तातूंत व्हांवपी लोट आडावपाक खोरें, कुदळ घेवन व्हाळ- व्हाळश्यो नितळ करतना लोक दिसले. पुरूमेंताच्या सगळ्या घुसपावणेन पावसान मारली उडी आनी आतां सगलीं बसल्यांत कपलाक घालून मिरी. कारण पावसाची कांयच जावंकना तयारी. लोणचीं, मसाले, तेलां आदी सगळ्यांचोच सांठो उरलो अर्दकुटो…..

अतिशा सुर्लीकार
7262849923