पुराव्याच्या उणावाक लागून व्हडल्या भावाच्या खून प्रकरणांत निर्दोश सुटका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: गव्हाळवाडो, उसप हांगासरल्या पूर्वजांच्या घराच्या पुनर्बांधणेच्या वादांतल्यान शशिकांत उर्फ शशी गांवकार ह्या व्हडल्या भावाच्या खून प्रकरणांतल्यान पुरावो नाशिल्ल्यान सुनील लक्ष्मण गांवकार हाची निर्दोश सुटका केल्या.

म्हापशेंच्या अतिरिक्त जिल्हो आनी सत्र न्यायालयाच्यो न्यायाधीश शर्मिला पाटील हांणी हो निवाडो दिलो. न्यायालयांत सरकारी पक्षा वतीन सरकारी वकील अ‍ॅड. रॉय डिसोझा हांणी जाल्यार दुबाविता वतीन अ‍ॅड. के. पोवळेकार हांणी युक्तिवाद केलो.

हो खुनाचो प्रकार 16 डिसेंबर 2012 दिसा फांतोडेर घडिल्लो. गणेश गांवकार हाणें मयत शशिकांत उर्फ शशी ह्या व्हडल्या भावाचो वयल्या वेळार ताचे रावते कुडींत तकलेर लोखंडाचे सळयेन हल्लो करून खून केल्लो.

उपरांत कूड घराचे फाटले वटेन पुर्वजांच्याच आशिल्ल्या गोरवांच्या गोठ्यांत व्हरून तिचो विलो लावपाचो यत्न केल्लो. दुबावितान कुडींतलें रगत तशेंच गोठ्यांत पडिल्लें रगत शेणान सारोवन पुरावो नश्ट करपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप ताचेर केल्लो.

ह्या प्रकरणांत दिवचल पुलिसांनी दुबाविता आड भादंसंच्या 302 आनी 201 कलमा खाला खून आनी पुरावे नश्ट करपाच्या आरोपा खाला गुन्यांव नोंद करून त्याच दिसा ताका अटक केल्ली. ह्या प्रकरणांत दुबावीत आनी मयताचो दुसरो भाव दिलीप गांवकार हांणी कागाळ दाखल केल्ली.

पुलिसांनी ह्या प्रकरणांत मार्च 2013 वर्सा न्यायालयांत आरोपपत्र सादर केल्लें. जाल्यार जुलय 2014 वर्सा दुबाविताचेर आरोप निश्चीत केल्लो. उपरांत ह्या खटल्याची सुनावणी म्हापशेंच्या अतिरिक्त जिल्हो आनी सत्र न्यायालयांत जाली. सुनावणे वेळार न्यायालयान 21 साक्षिदारांची उलट तपासणी घेतली.

आरोपीन रगताचे दाग गायेच्या शेणान झांकून पुरावे नश्ट करपाचो यत्न केलो. तशेंच गुन्यांवाचे सुवाते वेल्यान कूड गोठ्यांत हालयिल्ली. हे सिद्ध करपाक कागाळदार पक्ष अयेसस्वी थारलो. ताका लागून आरोपीन पुरावो नश्ट करपाचो गुन्यांव केला, अशें म्हणूंक येवचें ना.

तशेंच वाजवी दुबावा पेल्यान आरोपीचो दोश सिद्ध करपाकूय कागाळदार पक्ष अपेशी थारलो असो निश्कर्श न्यायालयान नोंद करून आरोपीक दुबावाचो फायदो दिवन ह्या खटल्यांतल्यान निर्दोश सुटका करतात अशें न्यायालयान निवाडो दितना नमूद केलां.