पुण्याच्या फरार ठकसेनाक कळंगूटे अटक

मालमत्ता बळकायिल्ल्या प्रकरणांत अटक केल्ल्या दुबाविता सयत पुलीस निरिक्षक दत्तगुरू सावंत आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

3.70 कोटींची मालमत्ता बळकायिल्ल्या प्रकरणांत कारवाय

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: कोंढवा पुणेचे नंदनवन इमारतींतले चार फ्लॅट बनावट कागदपत्रां वरवीं मालमत्ता आपल्या नांवाचेर करून 3.70 रुपयांक तोपी घालपा सयत मूळ धनी सरकारी यंत्रणेची फटवणूक प्रकरणांतलो फरारी दुबावीत हर्षद सतीश कोकीळ (पुणे) ह्या मुखेल सुत्रधाराक कळंगूट पुलिसांनी अटक केली. संदीप योगेश पाटील ह्या बनावट नांवान दुबावीत कळंगूटे रावतालो.

दुबावितान मूळ धनयाचें बनावट पॅन कार्ड, आधारकार्ड तयार करून पुणे म्हापालिके कडल्यान बांदकाम चालू करपाचो दाखलो आनी बांदकाम पुराय जाल्ल्याचें ओक्युपन्सी सर्टीफिकेट घेवन ते वरवीं निबंधक कार्यालया कडल्यान कोंढवा पुणेच्या नंदनवन इमारतींतलो फ्लॅट आपल्या नांवाचेर करपाचो यत्न केल्लो.

ह्या फटवणूक प्रकरणांत फाटल्या 6 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसा पुणे मार्केट यार्ड पुलीस स्टेशनांत हवेली पुणेच्या निबंधक कार्यालयाचे प्रभारी सहाय्यक निबंधक दत्तात्रेय सातभाई हांणी कागाळ दाखल केल्ली. पुलिसांनी निरू अनील गुप्ता, सुमन अशोक खंडागळे, किरण देवेंद्र चड्डा आनी अंजली सत्यदेव गुप्ता ह्या दुबावितां आड गुन्यांव नोंद केल्लो.

कागाळी प्रमाण नंदनवन इमारतीच्या सर्व्हे क्र. 338 आनी 332 त उबारिल्ल्या नंदनवन इमारतींतले दोन फ्लॅट फटींगपणां करून बेकायदो तरेन विकले, अशें थळावे वकील अ‍ॅड. सिद्धार्थ मोरे हांणी मालमत्तेच्या ते विक्री पत्राच्या सत्यता पडताळणे वेळार फिर्यादीच्या लक्षांत हाडून दिल्लें. त्या दोनूय फ्लॅटांचें विक्री पत्र 24 फेब्रुवारी 2022 ह्या दिसा जाल्लें. हो प्रकार फिर्यादींक 4 ऑगस्टाक कळिल्लो.

फिर्यादी 4 ऑगस्टाक आपल्या कार्यालयांत काम करताले. त्या वेळार अ‍ॅड. गोरख मकासरे वयल्या चार दुबावितांक घेवन आयलो. नंदनवन इमारतींतल्या दुसऱ्या आनी तिसऱ्या माळ्या वयल्या फ्लॅटांची विक्री पत्रां करपा खातीर ते आयिल्ले. पडताळणे वेळार नमूद केल्ल्या बनावट विक्री पत्रांतलीं नांवां आनी नवें विक्री पत्र करपा खातीर आयिल्ल्यांचीं नांवां समान आशिल्ल्याचें अ‍ॅड. मोरे हांच्या लक्षांत आयलें. तांकां दुबाव येताच तांणी अ‍ॅड. मकासरे हांकां ही म्हायती दिली. त्या वेळार अ‍ॅड. मकासरे हांणी वयलें विक्री पत्रूय बनावट कागदपत्रा वरवीं आपणेंच केल्ल्याचें फिर्यादींक सांगलें. ते परांत फिर्यादींनी पुलिसांक आपयले आनी दुबाविता आड कागाळ दाखल केली. ते मेरेन दुबावीत फरार जाल्ले. ह्या प्रकरणाची चवकशी केले उपरांत पुणे मार्केट यार्ड पुलिसांक दुबावीत हर्षद सतीश कोळीळ हो ह्या फटवणूक प्रकरणांतलो मास्टर मायंड आशिल्ल्याचें कळ्ळें.

मजगतीं, दुबावीत गोंयांत कळंगूटे नांव बदलून रावता, अशी म्हायती पुणे पुलिशेक मेळिल्ली. तांणी हे विशींची म्हायती कळंगूट पुलिशेक दिली. शुक्रारा पुलिसांनी कळंगूटे धाड घालून दुबावीत हर्षद कोकीळाक ताब्यांत घेवन अटक केली आनी ताका पुणे पुलिशेचे सुवादीन केलो. पुलीस निरिक्षक दत्तगुरू सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला हवालदार विद्यानंद आमोणकार, कॉन्स्टेबल अमीर गरड ह्या कळंगूट पुलीस पंगडान ही कामगिरी केली.