पी व्ही सिंधू सेमी फायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताची दोन खेपेची ऑलिम्पीक पदक जैतिवंत पी व्ही सिंधून सिंगापूर ओपन सुपर 500 बॅडमिंटन सर्तीचे सेमी फायनलींत सुवात मेळयली. तिणें चीनाचे हान यू हिका उमळशीक वाडोवपी क्वॉर्टरफायनलींत हारयली. सिंधू आनी हान हांचे मदली ही मॅच सुमार एक वर मेरेन चल्ली. अखेरेक सिंधून 17-21, 21-11 आनी 21-19 अशा तीन गेमींनी जैत जोडलें.

संवसारीक क्रमवारींत सातवे सुवातेर आशिल्ले सिंधूक हान हिणें पयले गेमींत बरीच थकयले. हान हिणें सुरवाती पसून पयले गेमीचेर आपलो शेक दवरलो. पूण, सिंधून नेटाचो खेळ करून दुसरे गेमींत पुनरागमन केलें. तिणें दुसरी गेम 21-11 अशा सहज फरकान जिखून बरोबरी सादली. ते उपरांत तिसरे आनी निर्णायक गेमींत हानाचो खर प्रतिकार मोडून सिंधून 21-19 फरकान जैत जोडलें. ही मॅच 62 मिनटां मेरेन चल्ली. सिंधू आतां हान वांगडाच्या हेड टू हेड लडतींत 3-0 अशी मुखार आसा.

तिसरे गेमींत सिंधू पयले खेपे 8-11 अशी फाटीं आशिल्ली. ते उपरांत हानान आपली आघाडी 9-14 अशी केली. पूण, सिंधून हार मानूंक ना. तिणें सेगीत पांच गूण जिखत गेमींत 14-14 अशी बरोबरी सादली. ही बरोबरी 19व्या गुणां मेरेन अशीच आशिल्ली. उपरांत सिंधून आघाडी घेतली आनी 19-21 फरकान जैत जोडून सेमी फायनलींत सुवात मेळयली.

मे म्हयन्यांत जाल्ले थायलॅण्ड ओपनांत सिंधू सेमी फायनलींत पाविल्ली. ते उपरांत सिंधू आतां सेमी फायनलींत पावल्या. सेमी फायनलींत सिंधू ही जपानाचे सायना कवाकामी आड खेळटली.

प्रणॉय, नेहवाल हारलीं

सध्या फॉर्मांत आशिल्लो एच एस प्रणॉय हाका दादल्यांच्या एकोड्या गटांतले क्वॉर्टरफायनलींत जाल्यार सायना नेहवाल हिका बायलांच्या एकोड्या गटांतले क्वॉर्टरफायनलींत हार घेवची पडली.

32 वर्सां पिरायेचे सायनाक जपानाचे आया अहोरी कडल्यान 21-13, 15-21 आनी 22-20 अशा तीन गेमींनी हार घेवची पडली. नेहवालान निर्णायक गेमींत निमाणे दोन गूण वगडायले आनी तिचें आव्हान सोंपलें. ती 15 म्हयन्यांनी खंयचे क्वॉर्टरफायनलींत पाविल्ली. मजगतीं, प्रणॉयाक जपानाच्याच कोदाई नाराओका कडल्यान 12-21, 21-14 आनी 21-18 अशा फरकान हार घेवची पडली.