पी व्ही सिंधू फुडले फेरयेंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताची बॅडमिंटन खेळगीड पी व्ही सिंधून मलेशिया ओपन सुपर 750 बॅडमिंटन सर्तीचे फुडले फेरयेंत सुवात मेळयली. पूण, भारताची आनीक एक खेळगडी सायना नेहवाल हिका मात हार घेवची पडली.

सिंधून थायलॅण्डाची पोर्नपावी चोंचुवोंग हिका 21-13, 21-17 अशा गेमींनी हारोवन फुडले फेरयेंतली आपली सुवात निश्चीत केली. पयली गेम जिखपाक सिंधूक चड त्रास जावंक ना. पूण, दुसरी गेम जिखपाक तिका मात्सो संघर्श करचो पडलो. सुरवातीक थायलॅण्डाची खेळगडी मुखार आशिल्ली. पूण, सिंधून पुनरागमन करतना ही गेम 21-17 फरकान जिखून फुडले फेरयेंत सुवात मेळयली.

मजगतीं, सायना नेहवालाचो बाबत फॉर्म हे सर्तींत लेगीत कायम उरलो. तिकि पयलेच फेरयेंत अमेरिकेचे आयरीस वांग कडल्यान 21-11 आनी 21-17 अशा फरकान हार घेवची पडली.

मिश्र गटांत सुमित रेड्डी आनी आश्विनी पोनप्पा ही जोडी लेगीत हारली.