पी व्ही सिंधू फायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताची दिग्गज बॅडमिंटन खेळगडी आनी आदली संवसारीक वस्ताद पी व्ही सिंधू हिणें थायलॅण्डाची बुसानन ओंगबामरुंगफान हिका हारोवन मलेशिया मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तीच्या बायलांच्या एकोड्या गटाचे फायनलींत सुवात मेळयली.

एक्सियाटा एरेनांत जाल्ले सेमी फायनलींतले मॅचींत बुसानन हिका 13-21, 21-16 आनी 21-12 अशा तीन गेमींनी हारयली. सिंधून पयली गेम व्हगडायल्या उपरांत तिणें प्रतिस्पर्धी खेळगडयेक खर आव्हान दिलें आनी एक वर 28 मिनटां मेरेन चलिल्ले मॅचींत जैत जोडलें.

दोन खेपेची ऑलिम्पीक पदक जैतिवंत सिधून सुरवातीक आठ गुणां मेरेन बरोबरी सादिल्ली. ते उपरांत थायलॅण्डाचे खेळगडयेन लय मेळोवपाक येस मेळयलें. 10-9च्या स्कोरा उपरांत बुसानन हिणें सेगीत पांच गूण मेळयले. सिंधून पुनरागमन करपाचो यत्न केलो. पूण, बुसानन हिणें पयली गेम 21-13 फरकान जिखली.

0-1 अशी फाटीं पडिल्ले सिंधून दुसरे गेमींत बरी सुरवात केली. एका वेळार तिणें 11-9 अशी आघाडी घेतिल्ली. पूण, बुसानन रोखडीच मॅचींत आयली. पूण, सिंधून आपली पकड घट दवरीत दुसरी गेम 21-16 फरकान जिखली. तिसरे आनी निर्णायक गेमींत सिंधून सुरवाती सावन आपलो शेक कायम दवरलो. तिणें तिसरी गेम 21-12 फरकान जिखून फायनलींतली सुवात निश्चीत केली.

दुसरी सेमी फायनलींत चीनाचे वांग झी ये हिणें आपल्याच देशाचे वांग यी मान हिका हारयली.