पीओपीचे अंश सांपडिल्ल्या मुर्ती विकरेत्यांचे परवाने जातले रद्द

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रदुशण मंडळान केली चांचणी; 9 विकरेत्यांचे मुर्तींत कॅल्शियम सल्फेटाचें प्रमाण चड

पणजी : ज्या विकरेत्यांचे मुर्तीत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे अंश मेळ्ळ्यात, त्या विकरेत्यांचे परवाने रद्द जातले. परवाने रद्द करपाची शिफारस पर्यावरण खातें सरकाराक करतलें. प्रदुशण नियंत्रण मंडळाच्या गोपां कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळी.

अंदूं 9 विकरेत्यांचे मुर्तींत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे अंश मेळ्ळ्यात. हाका लागून 9 विकरेत्यांचे परवाने रद्द जातले. प्रदुशण नियंत्रण मंडळान चांचणी करून अहवाल पर्यावरण खात्याक धाडला. पर्यावरण खात्याच्या शिफारसी उपरांत परवानो रद्द जावपाची कारवाय जातली. एखाद्या विकरेत्या विशीं कागाळ आयली जाल्यार प्रदुशण नियंत्रण मंडळ भेट दिवन संबंदीत विकरेत्याच्या मुर्तीचें नमुने तपासणी खातीर व्हरतात. ते भायर विकरेत्यांच्या आस्थापनाक भेट दिवन मुर्तीचे नमुने घेवन तपासणी जाता. अंदूं चवथी पयली विकरेत्यांच्या आस्थापनाक भेट दिवन 36 मुर्तींचे नमुने मंडळान घेतिल्ले. 36 नमुन्यां मदीं 9 विकरेत्यांचे मुर्तींत कॅल्शियम सल्फेटाचें प्रमाण चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. हाका लागून ह्या 9 विकरेत्यांचेर कारवाय जातली. प्रदुशण नियंत्रण मंडळ मुर्तीचे नमुने घेवन प्रयोगशाळेंत तपासणी करता आनी अहवाल सादर करता. फुडली प्रक्रिया वा कारवाय पर्यावरण खात्याक करची पडटा.

प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्ती पर्यावरणाक घातक आसात. पीओपीची मुर्तीं विकपाक बंदी आसा. बंदी आसतनाच पीओपी मुर्ती गोंयांत येतात हें सिद्ध जालां. नेमा प्रमाण प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची मुर्ती विकपी विकरेत्यांचे परवाने रद्ध करचे अशी शिफारस जातली.

प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्ती विकपाचेर बंदी आसा. चवथीच्या काळांत खूबशे विकरेते गोंया भायल्या राज्यांतल्या गणपतीच्यो मुर्ती हाडटात आनी राज्यांत विकतात. प्रदुशण नियंत्रण मंडळ विकरेत्यांच्या स्टॉलाक अचकीत भेट दिता आनी तपासणे खातीर मुर्तीचे नमुने व्हरतात. प्रयोगशाळेंत नमुन्यांची तपासणी जाता. मुर्तींत कॅल्शियम सल्फेट (सीएएसओ 4) चें प्रमाण चड आसत जाल्यार मुर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची आशिल्ल्याचें सिद्ध जाता. मुर्तीत कॅल्शियम कार्बोनेट (सीएसीओ 3) चें प्रमाण चड आसत जाल्यार मुर्ती चिकणमातयेची आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता, अशें प्रदुशण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील हांणी सांगलें.