पीएफआयचें मडगांवचें आंदोलन आडायलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

परवानगी नाशिल्ल्यान आंदोलनकर्त्यांक परतून वचपाची पुलिसांची सुचोवणी

मडगांव: मनी लाँड्रीग प्रकरणांत अंमलबजावणी संचालनालयान (ईडी) पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचीं बँक खातीं गोठयल्यांत. हे कारवायचो निशेध करपा खातीर शुक्रारा सांजवेळा निदर्शनां करपाचे आशिल्ले. पूण जिल्हो प्रशासना कडल्यान कायदो सुवेवस्थेच्या कारणा खाला परवानगी न्हयकारिल्ल्यान घडणूक थळार जमिल्ल्या निदर्शनकर्त्यांक पुलिसांनी आडायलें आनी तांकां परतून धाडले.

मनी लाँड्रीग प्रकरणांत अंमलबजावणी संचालनालयान पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचीं बँक खातीं गोठोवन जप्त केल्यांत. पीएफआयच्या ह्या खात्यांत 68 लाखां परस चड रक्कम आसा. पीएफआयचे देशभरांत विवीध फांटे आसात. शुक्रारा देशभरांत ईडीचे कारवाये आड आंदोलन करपाचे आशिल्ले. मडगांवां पालिका इमारती मुखार आंदोल करपाचे आशिल्ले.

पूण दक्षीण गोंय जिल्हो प्रशासना कडल्यान पीएफआयक निदर्शनां करपा खातीर परवानगी दिवंक नाशिल्ली. उपरांतूय निदर्शनां केल्यार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासपाचो आशिल्ल्यान मडगांव आनी फातोड्डें हांगा सावन सुमार 50 परस चड पुलीस कर्मचारी तीन वाहनांतल्यान मडगांव पालिका वाठारांत तैनात केल्ले. सांजवेळा 4 वरांच्या सुमाराक पालिके कडेन ल्हवू ल्हवू गर्दी जावंक लागतकूच पुलिसांनी घडणूक थळा वयल्यान वचपाक सांगलें.

ह्या वेळार प्रसारमाध्यमां कडेन संवाद सादत आशिल्ल्याच्या कारणा वयल्यान पुलिसांनी विचारपूस केली तेन्ना उपअधिक्षक आनी पत्रकारां मदीं शाब्दीक वाद जालो. पूण फक्त तांचे मत पत्रकार जाणून घेतात, निदर्शनां करीत नाशिल्ल्याचें सांगून हो वाद मिटयलो.

पीएफआयचे गोंय अध्यक्ष शेख अब्दुल रौफ हांणी सांगलें की ईडीचे कारवाये आड पीएफआय वतीन देशभरांत आंदोलन करपाचे आसात. मडगांवां निदर्शनां करपा खातीर जिल्होधिकारी कचेरेंत आनी पुलिसांकूय अर्ज सादर केल्ले. शुक्रारा दनपारां संबंदीत अधिकारिणीची परवानगी पत्र नाशिल्ल्याचें सांगून सुमार तीन वरां जिल्होधिकारी कचेरी, उपजिल्होधिकारी कचेरी भोंवडायली. आतां विभागीय पुलीस अधिकाऱ्यांनी आतांची निदर्शनां रद्द करीत परवानगे खातीर परतून अर्ज करपाक सांगलां. सरकाराक वा कांय जाणांक खूश करपाचें हें काम आसा. पीएफआयच्या खात्याची म्हायती दरवर्सा गरजेच्या संस्थांक दिवन लेगीत चुकीचे पद्दतीन कारवाय केल्या. ताका लागून परवानगी घेवन आतांचे परस व्हड आंदोलन करतले अशें रौफ हांणी सांगलें.