पिसुर्ल्यां भावान केलो भयणीचेर बलात्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपय: सत्तरी म्हालांतल्या पिसुर्लें द्याटवाडो वाठारांत सख्ख्या भावान भयणीचेर बलात्कार करपाचो धक्को दिवपी प्रकार घडलो. हाका लागून सत्तरी म्हालांत खर स्वरुपाची तिडक उक्तायल्या. अशी घडणूक फुडारांत समाजा खातीर घातक आशिल्ल्याच्यो प्रतिक्रिया सत्तरी म्हालांतल्या विवीध वाठारांतल्यान उक्तायतात. मजगतीं, वाळपय पुलिसांनी दुबावीत भावाक (26) अटक केल्या. वाळपय पयलो वर्ग न्यायलयान ताका सात दिसांचो रिमांड दिला.

पिसुर्लें द्याटवाड्यार आपल्या भावान बलात्कार केल्ल्याची कागाळ सख्खे भयणीन वाळपय पुलीस स्टेशनार बिरेस्तारा सांजवेळा दिली.

हाची गंभीर दखल घेवन दुबावीत भावाक पुलिसांनी बिरेस्तारा रातीं अटक केली. काल (शुक्रारा) सकाळीं ताका वाळपयच्या पयलो वर्ग न्यायालया मुखार हजर करतकूच ताका सात दिसांचे चवकशी खातीर रिमांड दिला.

भयणीन दाखल केल्ले कागाळींत भावान आपल्याचेर बलात्कार केल्ल्याचें कागाळींत म्हणलां. हे विशीं आपणे विरोध करपाचो यत्न केलो, पूण आपूण येसस्वी जावंक ना अशें ताणें स्पश्ट कागाळींत म्हणलां.

ह्या प्रकारणाची चवकशी उपनिरिक्षक स्नेहा गांवस करीत आसून निरिक्षक प्रज्योत फडते हांच्या मार्गदर्शना खाला फुडलो तपास सुरू आसा.

मजगतीं, मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो तरणाटो पिसुर्लें उद्देगीक वसणुकेंत एका खाजगी कंपनींत कामाक आसा. सत्तरी म्हालांतले हे घडणुकेक लागून लोकांनी तिडक उक्तायल्या. अशे तरेची घडणूक समाजा खातीर घातक आसा. ताची परतून पुनरावृत्ती जावची न्हय हे खातीर तरणाट्यां मदीं लोकजागृताय जावप गरजेचें आशिल्ल्याच्यो प्रतिक्रिया उक्तायतना दिसतात.