पिसुर्ले, होंडा, सोनशीच्या खण खंदकांची उत्तर गोंय जिल्होधिकाऱ्या वरवीं पळोवणी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय। प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरी तालुक्यांत पिसुर्लें, होंडा आनी सोनशी वाठारांतल्या खणींच्या खंदकांनी भरल्ल्या उदकाची पळोवणी उत्तर गोंय जिल्होधिकारी मामू हागी आनी सत्तरी तालुक्यांतल्या सरकारी कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यां वांगडा पळोवणी केली. पावसाच्या दिसांनी धोक्याची परिस्थिती जावची न्हय हे खातीर उपाय येजवण करपा खातीर यंत्रणा तयार दवोरपाक हागी हांणी केल्या.
पिसुर्लें, होडा आनी सोनशी वाठारांत बंद आशिल्ल्या खणीच्या खंदकांनी व्हडा प्रमाणात उदक साठलां. पावसांत ताचे पसून लोकांक धोको उप्रासपाक शकता. ताचे उपाय येवजण करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. जिल्होधिकाऱ्या वांगडा सत्तरीचो मामलेदार कौशीक देसाय, जलस्रोत खात्याचो अभियंतो शैलेश पोगळे आनी पंचायचीचे सचीव आनी हेर अधिकारी आशिल्ले. मामू हागी हांणी सगल्यांत पयलीं पिसुर्लें खणीच्या खंदकाची पळोवणी केली. पावसांत खंदकांतल्या उदका पसून धोको तयार जाल्यार कितें करतले हाची म्हायती तिणे अधिकाऱ्यां कडल्यान घेतली. उपरांत सोनशी हांगा वचून पळोवणी केली.
जलस्रोत खात्याच्या शैलेश पोकळे हांणी खंदकांतल्या उदकाच्या साठ्याचेर नियंत्रण दवोरपाचे नदरेंतल्यान यत्न सुरू केल्यात. परिस्थिती हाताभायर वच्ची न्हंय हे खातीर फावो ती जतनाय घेतले. खंदकांतलें उदक काडून उडोवपा खातीर पंपांची वेवस्था केल्या. खंदकांतलें उदक प्रमाणा परस चड जाल्यार तें पंपांनी भायर काडटले अशें तांणी सांगलें.