पिसुर्लेच्या देवूळवाड्या वयले लोक उदकाक पादिसेर

water crisis is a serious threats in India and worldwide

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पांच दीस नळ सुके सडसडीत ः दोन दिसां भितर समस्या सुटावी जालिना जाल्यार गंभीर परिणाम
भांगरभूंय प्रतिनिधी
वाळपय ः फाटल्या पांच दिसां सावन पिसुर्ले वाठारांतल्या देवूळवाड्यार पिवपाच्या उदकाची समस्या निर्माण जाल्या. ताका लागून लोकां मदीं तिडकीचें वातावरण निर्माण जालां. दोन दिसां भितर पिवपाच्या उदकाची समस्या सुटली ना जाल्यार वाळपयच्या उदका पुरवण कचेरेचेर मोर्चो व्हरपाची शिटकावणी ह्या वाठारांतल्या लोकांनी दिल्या. सध्या माॅन्सूनाक सुरवात जाल्या. ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडटा. अशे अवस्थेंत पिसुर्ले गांवांतल्या देवूळवाड्यार फाटल्या पांच दिसां सावन पिवपाच्या उदकाची समस्या निर्माण जाल्या. अचकीत नळांतल्यान उदक येवप बंद जालां. नळ सुके सडसडीत जाल्यात. लोकांक कितल्याश्याच समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. ह्या वाठारांत सदांच पिवपाच्या उदकाचो उणाव निर्माण जायत आसता. हे सुवातेर कायमस्वरूपी उपाययेवजण करची अशी मागणी करूनय ताचे कडेन सतत दुर्लक्ष जाता आशिल्ल्यान लोकांनी तिडक आनी नाराजी उक्तायल्या.
हे विशीं थळाव्या लोकांनी दिल्ले अदीक माहिती प्रमाण फाटल्या पांच दिसां सावन नळ सामके सुके पडल्यात. ताका लागून ग्रामस्थांक पिवपाच्या उदकाची वेवस्था करपा खातीर कसरत करची पडटा.
ह्या वाठारांत सदांच उदकाचो उणाव आसता. ताका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांक टँकरांचेर निंबून रावचें पडटा. फाटल्या पांच दिसां सावन टँकरांच्या माध्यमांतल्यान उदका पुरवण करपाचो यत्न भौशीक उदका पुरवण खात्याचे वतीन चालू आसा. पूण हें उदक ह्या वाठारांतल्या लोकांक पावना. ताका लागून कांय लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात अशी माहिती ह्या वाठारांतले ग्रामस्थ आनी पंचायतीचे आदले सरपंच आनी विद्यमान पंचायत वांगडी देवानंद परब हांणी आमच्या प्रतिनिधीक दिली.
दोन दिसां भितर पिवपाच्या उदकाची समस्या सुटावी जालिना जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक भोगचे पडटले अशी शिटकावणीय देवानंद परब हांणी दिल्या.
ह्या वाठारांतले लोक नळाचेर निंबून आसात. सध्या तरी नळ सुके सडसडीत आसात. लोकांचे उदका खातीर खूब हाल जातात अशें देवानंद परब हांणी सांगलें.