पिळर्ण- मार्रा पंचायत जैवविविधताय वेवस्थापन समितीक राज्य  पुरस्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पर्वरीः पिळर्ण-मार्रा पंचायतीच्या जैवविविधताय वेवस्थापन समितीक गोंय राज्य जैवविविथताय मंडळाचो अंदूचो राज्य संवर्धन पुरस्कार फावो जाला. समितीचो अध्यक्ष सूर्याजीराव राणे हांणी गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळाचे वांगडी सचीव प्रदीप सरमुकादम हाचे हाजेरेंत पर्यावरण आनी हवामान बदल संचालक दशरथ रेडकार हांचे कडल्यान स्विकारलो. सरपंच संदीप बांदोडकार, पंच वांगडी अमरनाथ गोवेकार आनी करण गांवकार ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.
जैवविविधताय, पाणथळ सुवातो, सैम आनी पर्यावरण राखणे खातीर बरे तरेक काम केल्ल्यान आमचे जैवविविधताय समितीक हो पुरस्कार फावो जाला अशें सरपंच संदीप बांदोडकार हांणी पत्रकारांक सांगलें. पंचयात वाठारांतल्या लोकांचे जैवविविधताय रजिस्टर तयार करपा खातीर समितीन केल्ल्या कामाची दखल मंडळान घेतल्या. पिळर्णच्या सावळे तळयेक पाणथळ सुवात म्हणून घोशीत करपाक समितीन यत्न केल्यात ताची मंडळान तुस्त केल्या अशी म्हायती तांणी दिली.
आमचे पंचायतीक पुरस्कार फावो जाला हाचें स्रय पंचायत वांगड्यांक तशेंच पंचायत वाठारांतल्या लोकांक दिवपाक जाय. 2018 वर्सा पंचायतीक राज्यांतली सगल्यांत नितळ पंचायत म्हणून पुरस्कार फावो जाल्लो. तेन्नाचे पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी राजभवनांत गोंय मुक्ती दिसाचे जाल्ले कार्यावळींत हो पुरस्कार आमकां भेटयल्लो अशें बांदोडकार हांणी सांगलें. सैम आनी पर्यावरण राखणेचें आमचें काम चालूच उरतलें अशें तांणी सांगलें.