पिळर्ण-मार्रा चिल्ड्रन पार्काचें उक्तावण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पिळर्ण- मार्रा पंचायतीन विकसीत केल्ल्या जोगर्स कम चिल्ड्रन पार्काचें साळगांवचे आमदार केदार नायक हांणी उक्तावण केलें. ज्येश्ठ नागरीक आनी भुरग्यां खातीर ही वेवस्था केल्ले खातीर पंचायत मंडळ तोखणायेक पात्र आसा अशें तांणी सांगलें. उक्तावण कार्यावळीक सरपंच संदीप बांदोडकार, पंच वांगडी अमरनाथ गोवेकार, किरण कमलाकांत गोवेकार, ब्रॅण्डा वाझ, रोशन राणे, गोन्सालिनो डिसिल्वा, संजय सिन्हा आनी प्रा. अजय जोशी आनी थळावे लोक हाजीर आशिल्ले. पंचायत मंडळान थळाव्या लोकांक विस्वासात घेवन उदरगतीचीं कामां करपाक जाय. पिळर्ण-मार्रा पंचायत हे बाबतींत आमच्या बेती-वेंरें पंचायती परस खूब फुडें आास अशें केदार नायक हांणी मानून घेतलें.
पंचायत वेंचणुके वेळार प्रभागांत जोगर्स कम चिल्ड्रन पार्क विकसीत करपाचें आपणे उतर दिल्लें. ते पुराय केलां अशें पंच किरण गोवेकार हांणी सांगलें. 71 लाख रुपयांच्या ह्या प्रकल्पांत वायफाय सुविधा, सीसीटीव्ही, जीम, योगा, बॅडमिंटन कोर्ट, लायब्ररी अश्यो सुविधा आसात अशी म्हायती तांणी दिली.
चिल्ड्रन पार्क बांदपाचे स्रय किरण गोवेकाराक दिवपाक जाय अशें सरपंच संदीप बांदोडकार हांणी सांगलें. सावळेंची झर, देवळाचें सोबितीकरण करपाचें काम पंचायतीन केलां अशें तांणी सांगलें. अमरनाथ गोवेकाराचें ह्या वेळार भाशण जालें.