पिर्वोळच्या शिक्षा सदन विद्यालयांत सरस्वती पुजनाची कार्यावळ मनयली उमेदीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: पिर्वोळच्या सेंत्रो एदुकादोर सोसायटीच्या शिक्षानगर वाठारांतल्या शिक्षा सदन विद्यालयांत सरस्वती पुजनाची कार्यावळ व्हडा उमेदीन आनी साबार कार्यावळींनी मनयली. 

विद्यालयांतल्या णवी आनी धावेच्या विद्यार्थ्यांनी सरस्वती पुजनाचे मांडणे सयत पुराय मंडपभर विवीध फुलांच्या आनी रंगांच्या रांगोळेन सजोवन केल्ली. शिक्षक अमरीश वझे हांच्या पुरयता खाला विद्यार्थी सर्वेश भट हांणी पुजा केली.

सरस्वती पुजना निमतान विदयार्थ्यांनी साबार कार्यावळी सादर केल्यो. तातूंत संस्कृत सुभाषितां, कविता आनी आरत्यांचेर नाच हांचो आसपाव आशिल्लो. 

हे कार्यावळींत सम्राट क्लब ऑफ कपिलेश्वरी पुरस्कृत नामनेचे किर्तनकार प्रवचनकार करताळकार हांणी किर्तन म्हळ्यार कितें आनी तें कित्याक सांगतात हे विशीं भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें. शेवटाक विद्यार्थ्यां वतीन घुमट आरती आनी तिर्थप्रसादाची कार्यावळ जाली. कार्यावळ शिक्षिका सुचिता सतरकार आनी दयानंद नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला जाली. 

मजगतीं, सरस्वती पुतनाचे जोड कार्यावळींत संस्कृत दिसा निमतान शिक्षक अमरीश वझे हांच्या मार्गदर्शना खाला संस्कृत भाशेचें म्हत्व पटोवन दिवपी आनी मनरिजवणेची कार्यावळ जाली. हातूंत सानिया परेरा, अदिती गावडे, मिहिर भोमकार, दक्ष नायक, साहिल जल्मी, मनवीत नायक, तेजल गावडे, वंश खांडेपारकार, अनुष्का गावडे, यश आर्यन, ॠत्वी गावडे, साक्षी सावंत, संजना बिरादर, यश आकारकार, सतीश गावडे, निहार सतरकार, स्नितिक वेर्णेंकार, कार्तीक गिमोळकार, नताशा गावडे, झरीन शेख, दिक्षिता सावंत, सिमरन, शुभम गावडे, आनी पुर्णवी गावडे ह्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. 

ह्या वेळार पालक व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले.