पियेवपाच्या उदकाच्या उणावाक लागून सडयेंतल्या लोकांचो अधिकाऱ्यांक घेराव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः सडयें-शिवोले हांगच्या मायणावाडो हांगच्या सुमार दोनशें कुटूंबांक फाटल्या पंदरा दिसां सावन पियेवपाच्या उदकाची सारकी पुरवण  जायना. ताका लागून बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागाच्या अधिकाऱ्यांक बिरेस्ताराक  घेराव घालून  उदका पुरवण सुरळीत करपाची मागणी केली. ज्युनियर इंजीनियर तनय कांदोळकार हाणी तीन दिसांत उदक पुरवण सारकी करपाचें उतर तिडकल्ल्या ग्रामस्थांक दिलां.
तिळारी धरणांतल्यान सध्या उदका पुरवण बंद आसा अशें कारण इंजीनियर दितात. मात उदकाची ही समस्या कांय म्हयन्यां सावन सुरू  आसा. फाटल्या पंदरा दिसां सावन नळाक उदक येना. वाड्या वयल्या लोकांक उदका खातीर शेजारच्या वाड्यार वच्चें पडटा अशी म्हायती मोहित चोपडेकारान दिली. उदका प्रश्न सुटावो केलो ना जाल्यार रस्त्यार येवचें पडटलें अशी शिटकावणी विद्या कळंगुटकार हिणे दिल्या. उदकाचे समस्ये खातीर उदका पुरवण विभागाच्या कर्मचाऱ्यां कडल्यान जापो मेळनात. आवाज उठयगीर कांय दीस उदका पुरवण सारकी करतात उपरांत परत तेंच असे प्रकार जतात अशें सडयें- शिवोले पंचायतीचो उपसरपंच नीलेश वायंगणकारान सांगलें.
पंचायत वेंचणूक जाल्ल्या सावन वाड्यारे उदकाची समस्या गंभीर जाल्या. हें मुद्दाम करताक काय कितें अशें लोकांनी इंजीनियरांक विचारलें. थळाव्या आमदारा कडेन कागाळ करतगीर कांय दीस उदका पुरवण सारकी जाता. आमदारान सांगतगीर उदका पुरवण सारकी कशी जाता असो वाड्या वयल्या लोकांचो प्रश्न आसा.