पावसाळ्या पयलीं 50 म्हत्वाच्या प्रकल्पांचीं कामां पुराय जातलीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री: ‘जीएसआयडीसी’चे बसकेंत निर्णय, नव्या प्रकल्पांचेर चर्चा ना

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाच्या (जीएसआयडीसी) मंगळवारा जाल्ले पयलेच बसकेंत चालू आशिल्ले प्रकल्प बेगिनांत बेगीन पुराय करपाचो निर्णय घेतलो. नव्या प्रकल्पा विशीं बसकेंत चर्चा जावंक ना, अशी म्हायती मुख्यमंत्री तशेंच ‘जीएसआयडीसी’चे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली.

‘जीएसआयडीसी’ वरवीं फाटल्या कांय वर्सां पसून पूल, शाळा, तशेंच भलायकी क्षेत्रां संदर्भांतले जायते प्रकल्प सुरू आसात. ह्या प्रकल्पांच्या कामांक नेट दिवन ते बेगिनांत बेगीन पुराय करपाचेर सरकारान भर दिला. ताका लागून नव्या प्रकल्पा विशीं मंगळाराचे बसकेंत कसलीच चर्चा जावंक ना, अशेंय मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी म्हणलें.
मजगतीं, म्हापशेंचो तार पूल, पैकूळ पूल, सांकवाळ आनी कुडचडेंचीं कला भवनां, मेरशेंचे न्यायालय, भोमांतले मार्केट कॉम्प्लॅक्स, सुकूरांतले खेळां कॉम्प्लेक्स ह्या सारकीं सुमार 50 प्रकल्पांचीं कामां ‘जीएसआयडीसी’ वरवीं सुरू आसात. म्हत्वाच्या आनी गरजेच्या प्रकल्पांक नेट दिवन ते पावसा पयलीं पुराय करपाचो निर्णय म्हामंडळान घेतला. तेच फाटभुंयेर मंगळाराचे बसकेंत चर्चा जाली, अशी म्हायती म्हामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक हरीष अडकोणकार हांणी दिली.
म्हापशेंच्या तार पुलाचें काम 15 मे मेरेन पुराय जातलें. हेर पुलांचें काम लेगीत पावसा पयलीं पुराय जातलें, अशेंय तांणी नमूद
केले.

मंत्रीपद मेळूंक नाशिल्ल्यान आमदार जोशुआ नाराज नात
मंत्रीपदाची मागणी करपी म्हापशेंचे आमदार जोशुआ डिसोझा हांकां मंत्रीपद मेळूंक ना. तांचे कडेन परतून एकदा ‘जीएसआयडीसी’च्या उपाध्यक्षपदाचो ताबो दिला. हाचे वयल्यान जोशुआ डिसोझा नाराज आसात. ताका लागूनच तांणी अजून पदाचो ताबो घेवंक ना, अशी चर्चा सुरू आसा. हे विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां पत्रकारांनी विचारल्यान, जोशुअा नाराज नात. ते बेगिनूच आपल्या पदाचो ताबो घेतले, अशेंय तांणी सांगलें.